Berry Koehorst met echtgenote Anneke en 2 kleindochters.
Berry Koehorst met echtgenote Anneke en 2 kleindochters.

Koninklijke onderscheiding voor Berry Koehorst

'U heeft enorm veel verdiensten voor de samenleving'

Door Henri Walterbos

GROENLO - Hij was bij Bar de Lange Gang met zijn mede-organisatoren van het Open Achterhoeks Dweilorkesten-Kampioenschap, oftewel de Dweilorkestendag, om te proosten op het succes van de 21e editie, toen hij 'overvallen' werd door burgemeester Annette Bronsvoort die met een boodschap van de Koning kwam: een Koninklijke onderscheiding, een benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit alles viel Berry Koehorst (69) ten deel vanwege zijn vrijwillige activiteiten, op het terrein van sport en cultuur, zowel lokaal als regionaal. "Ik was er voor de prijsuitreiking van het festival, maar ik ben maar even gebleven," zo begon burgemeester Bronsvoort lachend. Met "U heeft enorm veel verdiensten voor de samenleving, zodat het zijne Koning heeft behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau," beëindigde ze haar toespraak, en speldde ze de van trots glimmende Koehorst de versierselen op, behorende bij zijn eretitel.

Verdiensten
Berry Koehorst is mede-oprichter van de Dweilorkestendag, dat in 1996 voor het eerst georganiseerd werd als onderdeel van het 50-jubileum van Mannenzangvereniging Inter Nos. Koehorst maakte deel uit van de jubileumcommissie. Liefst twintig jaar hanteerde hij de voorzittershamer. Het festival is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een evenement dat regionaal, landelijk, maar evenzo in het Duitse grensgebied bekendheid geniet. Koehorst is binnen de organisatie contactpersoon naar de gemeente bij de evenementenaanvraag, deed sponsorwerving en was verantwoordelijk voor de sponsorcontacten en het relatiebeheer. Daarnaast contracteerde hij de diverse dweilorkesten. Een proces dat het gehele jaar door loopt. Door zijn netwerk kan hij jaarlijks een zeer goed deelnemersveld in zowel de wedstrijdklasse als recreatieve klasse presenteren. Ook verzorgt Koehorst de coördinatie rond juryleden en presentatoren tijdens de wedstrijddag. Een goede planning en verdeling van presentatoren op het juiste podium komt immers het festival ten goede. Binnen de organisatie wordt Koehorst geroemd om zijn manier van besturen en delegeren, met een hoge dosis humor.

'Zafantencommissie'
De jubilaris heeft echter meer verdiensten voor Groenlo, het Vestingstadje en haar bevolking, die hem zo na aan het hart liggen. Zo was Koehorst van 1987 tot 1994 voorzitter van de Groenlose Tennis Club. Naast lid van het jeugdbestuur was hij afgevaardigde naar het district Gelderland-Achterhoek. Aandachtvelden voor hem waren talentontwikkeling en talentbegeleiding. Als Stadsprins van De Knunnekes in het jaar 1991, zwaaide Koehorst, samen met Adjudant Jan Broshuis, op zeer enthousiaste wijze de scepter over carnavalsgek Groenlo, onder het motto 'Loat moar zitten' Tot op heden is de oud-stadsprins betrokken bij het grote carnavalsfeest in zijn geboorteplaats en is hij op diverse terreinen actief om Groenlo de vooraanstaande rol als één van de carnavalsbolwerken in Oost-Nederand te laten behouden. Koehorst contracteert de diverse dweilorkesten, die de optocht opluisteren en ondersteunt de carnavalsvereniging door de oprichting van de zogenaamde Zafantencommissie, die de vereniging voorziet van prachtige fazantenveren, uit eigen kweek. Ook reikt de commisie jaarlijks het 'Gouden Veertje' uit aan een niet-Knunnekes-lid, dat zich op bijzondere wijze inzet voor de Grolse carnaval.

Belangenvereniging
Sinds de oprichting van de Belangenvereniging Groenlo in 2008 maakt Koehorst als tweede secretaris deel uit van het bestuur dat zich inzet voor d e belangen van Groenlo en haar inwoners. De gepensioneerd meubelhandelaar heeft een groot netwerk, is accuraat, is prima in staat fondsen te werven en discussieert op een inhoudelijke en waardevolle wijze mee over het totaalgebeuren.

Koehorst was zichtbaar blij met de onderscheiding. "Jullie hebt mien allemaole mooi te pakken e-had," sprak Koehorst in zijn dankwoord eerst zijn medebestuursleden toe. "Hartelijk dank, mevrouw de burgemeester, voor de mooie woorden en de mooie onderscheiding. En jongens, bij jullie allen kom ik vanavond nog wel even langs voor een biertje en een praatje", sprak het kersverse 'lid van de Koninklijke familie' de aanwezigen toe. Omgeven door velen die lieten blijken dat zij hem deze onderscheiding - van harte en bijzonder gemeend - gunnen.

Meer berichten