De presentatie van de Stichting Geniet Stad Groenlo begin 2014. Foto: Theo Huijskes
De presentatie van de Stichting Geniet Stad Groenlo begin 2014. Foto: Theo Huijskes

Stichting Geniet Stad Groenlo wil door

GROENLO - Het is bijna drie jaar geleden dat onder het motto 'De Grolse wind geet weer harder waaien!' het startschot werd gegeven voor de Stichting Geniet Stad Groenlo. Een stichting, met een bestuur bestaande uit Michel Huijskes (voorzitter), Mark Klein Gunnewiek (penningmeester), Jos Beernink en Tom Huijskes (leden), die aan de slag ging met de doelstelling: 'De bekendheid en het imago van Groenlo verbeteren en vergroten en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn!'

Door Theo Huijskes

In het eerste kwartaal van 2014 werd niet alleen onderling, maar ook met een vijftal belangrijke founders afgesproken, beter gezegd een contract aangegaan voor een periode van drie jaar. Na een voorbereidingstraject, waarbij onder andere de Belangenvereniging Groenlo was betrokken, is de Stichting Geniet Stad Groenlo op 19 februari 2014 officieel opgericht. Tegelijkertijd werden de namen van de founders bekendgemaakt, die zich door ondertekening van een overeenkomst bereid verklaarden om de stichting jaarlijks financieel te ondersteunen voor een periode van drie jaar. De founders zijn Rabobank Noord- en Oost- Achterhoek, Marveld Recreatie, Groenlo's Ondernemers Verbond, Horecavereniging Groenlo en de gemeente Oost Gelre. In totaal gaat het hier om een bedrag van 50.000 euro.

Destijds gaf voorzitter Michel Huijskes aan dat het met name de bedoeling is dat burgers, verenigingen, instanties en organisaties met ideeën komen. "Deze zijn welkom en wij als Stichting GSG zijn door de substantiële inbreng van de founders in staat om goede ideeën in het belang van ons vestingstadje te verwezenlijken. Dit kan bijvoorbeeld door ideeën en groepen met elkaar te verbinden of om heel simpel gesteld daarvoor het benodigde geld ter beschikking te stellen."
De driejarige overeenkomst loopt ten einde. Huijskes vertelt dat er in december weer een meeting plaatsvindt met de founders. "Dan gaan wij met elkaar evalueren wat er in de afgelopen periode zoal is gebeurd. Wat hebben wij bereikt? Gaan we door op de ingeslagen weg of wordt er een andere koers gevaren?"

Huijskes zegt mede namens zijn collega-bestuursleden te spreken wanneer hij stelt dat men graag een nieuwe periode door wil gaan. "Wij hebben in de afgelopen periode tal van aanvragen binnen gekregen. Deze hebben wij met toepassing van de vooraf gestelde criteria zo onafhankelijk mogelijk beoordeeld. Het is nu aan de founders of wij er nog weer een periode van drie jaar aan vastknopen. Wij zijn daartoe in ieder geval bereid. Een en ander wel met de kanttekening dat onze werkwijze niet mag ondergaan in het algemeen belang van de gehele gemeente Oost Gelre. Niet dat dit laatste niet belangrijk is, maar ons streven blijft gericht op het unieke van het vestingstadje Grolle! Zeker na de ervaringen die wij in de afgelopen jaren hebben opgedaan zijn wij, zoals gezegd, bereid om door te gaan. We hebben veel geleerd en veel bereikt. Het zou daarom bijzonder jammer zijn dat dit alles verloren zou gaan. Maar eerst is het wachten op de uitkomst van het overleg met onze founders."

Meer berichten