Het DB van 'Sportcentrale Beltrum'; vlnr Erwin Hoitink, Sander Esselink en Marcel Helmers.
Het DB van 'Sportcentrale Beltrum'; vlnr Erwin Hoitink, Sander Esselink en Marcel Helmers.

Sportcentrale VIOS 10 jaar een federatie

BELTRUM - I n 1953 kon in Beltrum nog uit slechts twee sporten gekozen worden: gymnastiek en voetbal. Om de krachten te bundelen werd toen de Sportcentrale Vios opgericht. Door de jaren heen werd het aantal sporten flink uitgebreid. Door een goede samenwerking en alle neuzen dezelfde kant uit werd er veel gerealiseerd. Anno 2017 zijn alle gebruikers trots op een prachtige sportaccommodatie die veel te bieden heeft. Het kulturhus in hartje Beltrum is een prima locatie, voorziet in een grote behoefte, maar de meeste Beltrummers komen toch tezamen op de sportaccommodatie. Naast de sporthal werd een kantine gebouwd die al jaren draait op de inzet van ruim 100 vrijwilligers, uit alle clubs. Vanaf de oprichting van de sportcentrale werd contributie centraal geïnd en kregen de aangesloten leden maandelijks clubblad 'de Vios Wijzer' thuis, met daarin nieuwtjes van alle aangesloten verenigingen. Het verliep crescendo.

Door Henri Walterbos

Omnivereniging
Ondanks de vele voordelen voor alle leden werden in de loop der jaren ook nadelen ondervonden. "Tot 2007 was VIOS een omni-vereniging met ruim 1.000 leden, verdeeld over zes takken van sport. In 2007 zijn we overgegaan op een geheel andere organisatie," vertelt DB-lid Sander Esselink. "Sindsdien vormen gymnastiek, handbal, tafeltennis, touwtrek, voetbal en volleybal samen een federatie, maar heeft elke tak van sport wel haar eigen statuten en eigen bestuur. Er kan op deze manier veel sneller en efficiënter gewerkt worden. We komen als bestuur, met van iedere vereniging een vertegenwoordiger en Marcel Helmers als penningmeester, voorzitter Erwin Hoitink en ikzelf als secretaris als Dagelijks Bestuur vier keer per jaar bij elkaar. De rest regelen we tussendoor mochten er vragen zijn. Dat werkt goed. Het is in de nieuwe situatie veel rustiger geworden. Vergaderen duurt nu niet meer tot elf uur 's avonds, maar zijn we vaak snel klaar," noemt Esselink een voordeel van de nieuwe opzet.

Algeheel belang
Ondanks dat de drie heren ieder lid waren en zijn van een bepaalde sportvereniging behartigen zij de algemene belangen. "Het gaat ons echt om het algeheel belang. Het maakt ons echt niet uit voor welke vereniging we iets kunnen betekenen. Ik loop net zo hard voor de tafeltennisclub als voor de volleybalclub," benadrukt Helmers met klem. "In de oude situatie was het best wel eens lastig vergaderen. Als de ene vereniging dan iets nodig had, dan konden de anderen dat in principe tegenhouden." Zo veel worsten zo veel pinnen, zoveel veel mensen zo veel zinnen, aldus een Achterhoeks gezegde. De voordelen van de Sportcentrale zijn na de oprichting van de federatie behouden gebleven volgens het Dagelijks Bestuur. De penningmeester van sportcentrale verzorgt nog altijd de contributie-inning en verschijnt de Vios Wijzer nog steeds maandelijks. Ook wordt de Grote Clubactie gezamenlijk georganiseerd.

Bevordering samenwerking
Kwam het geld voorheen in een gezamenlijke pot, sinds de oprichting van de federatie bestaat er een onderling overeengekomen verdeelsleutel. Iedere vereniging heeft gevoel bij de andere verenging en wil graag de ander voorthelpen. "De bevordering van samenwerking tussen de sportverenigingen is een vaststaand aandachtspunt evenals de jaarlijks terugkerende vergaderingen en men leert van elkaars problemen en worden oplossingen en tips gedeeld," aldus kersverse voorzitter Erwin Hoitink, die Marcel Mutter opvolgde. Nieuwe gezichten, nieuwe ideeën. Zo ook bij Hoitink. "We gaan onder meer aan de slag met het gebruiksvriendelijker maken van onze website en om te kijken hoe we leden kunnen behouden in plaats van steeds maar over krimp te hebben, wat overal een issue is." "We zijn samen Vios en hebben gezamenlijk een mooi sportaanbod. We doen het allemaal voor Beltrum. We doen het allemaal samen."

Meer berichten