De ondertekening van de intentieverklaring met vlnr Arno Lentfert, Bob Lageschaar en René Hoijtink. Foto: Theo Huijskes
De ondertekening van de intentieverklaring met vlnr Arno Lentfert, Bob Lageschaar en René Hoijtink. Foto: Theo Huijskes

Intentieverklaring over toekomst basisonderwijs getekend

Verklaring betreft Lichtenvoorde, Vragender, Lievelde, Harreveld, Zieuwent, Mariënvelde

LICHTENVOORDE - In het gemeentehuis in Lichtenvoorde werd woensdag de intentieverklaring met betrekking tot de toekomst van het basisonderwijs in Lichtenvoordse kerkdorpen ondertekend door de gemeente Oost Gelre, de belangenorganisaties kleine kernen en onderwijsstichting Lima/Reflexis.

Door Theo Huijskes

Het is nog maar een jaar geleden dat de monumentale Oude Calixtus in Groenlo bijna te klein was om alle protesterende burgers uit de kleine kernen van Oost Gelre een plaats te kunnen bieden. Aanleiding van de massale toeloop voor de op 10 mei 2016 in de kerk gehouden raadscommissievergadering was de aangekondigde sluiting-op-termijn van de basisscholen in de kerkdorpen. Een vergadering waarbij naast de aanwezigheid van een massa toehoorders negen insprekers hun ongenoegen uitten over het voornemen om het aantal basisscholen als gevolg van de krimp fors terug te dringen.

Hoe anders was de sfeer woensdag toen onder het genot van koffie met gebak en aansluitend een drankje, de intentieverklaring werd ondertekend. Die verklaring heeft betrekking op het basisonderwijs in Lichtenvoorde en haar vijf kerkdorpen en werd ondertekend door onderwijswethouder René Hoijtink, algemeen directeur van de Stichting LIMA/Reflexis Arno Lentfert en Bob Lageschaar, voorzitter van de gezamenlijke belangenorganisaties kleine kernen.

Leefbaarheidsvisie in aantocht
In de intentieverklaring zijn een groot aantal afspraken vastgelegd, die zijn gemaakt tussen de betrokken partijen rondom de toekomst van het basisonderwijs. Bij de ondertekening toonde wethouder René Hoijtink zich gelukkig met de door de betrokken partijen bereikte resultaten: "LIMA/Reflexis is de grote regisseur in deze kwestie; de gemeente heeft alleen te zorgen voor goede schoolgebouwen en voor de veiligheid van de schoolkinderen. Maar het uitgangspunt van de gemeente blijft dat kinderen op een zo'n kort mogelijke afstand van huis naar school kunnen." Wethouder Jos Hoenderboom, met kleine kernen in zijn portefeuille, meldde dat er een leefbaarheidsvisie in aantocht is. "Leefbaarheid zat op de bagagedrager van onderwijs, want scholen spelen een rol in de leefbaarheid in kleine kernen. Er is in de afgelopen maanden veel met elkaar gesproken over die combinatie en het resultaat is dat nog vóór de zomer van dit jaar de eerste contouren van de leefbaarheidsvisie duidelijk zijn."

Tevredenheid
Onder leiding van Jan-Bart Wilschut lieten vertegenwoordigers van alle vijf kleine kernen hun tevredenheid horen over het bereikte en in de intentieverklaring verwoorde resultaat. Hierbij werd met name de goede onderlinge verstandhouding en samenwerking geroemd. Volgens woordvoerder Bob Lageschaar is er een prima basis gelegd om niet alleen voor de korte, maar ook voor de lange termijn de basisscholen voor de kleine kernen te behouden.

Arno Lentfert liet weten dat hij in het afgelopen jaar 183 gesprekken heeft gevoerd, die hebben geleid tot dit resultaat. "Het was een bewogen jaar, er is veel gebeurd, maar het is de geïnvesteerde tijd en energie waard geweest. Met elkaar zijn wij in staat geweest om, ondanks de aanwezige emoties, tot een constructief resultaat te komen. Met elkaar kijken wat er in de dorpen leeft, hoe bijvoorbeeld het woningcontingent ervoor staat en hoe het verenigingsleven in elkaar steekt. Dit alles om uiteindelijk te bereiken dat naast de komst van een IEKC (integraal educatief kindcentrum), met ingang van het schooljaar 2019-2020 in Lichtenvoorde, in samenwerking met de dorpsbelangenorganisaties bekeken wordt of en zo ja in hoeverre er kansen zijn om het basisonderwijs, ondanks de verdergaande krimp, in de kleine kernen te behouden."        

IEKC Lichtenvoorde
In het nieuwe integraal educatief kindcentrum (IEKC), dat met ingang van het schooljaar 2019-2020 haar deuren zal openen, worden vier nu nog zelfstandig gehuisveste Lichtenvoordse scholen ondergebracht, zo deelde Lentfert mee. "Het betreft hier de Ludgerusschool voor speciaal basisonderwijs, de Jozefschool, de Hamelandschool voor speciaal onderwijs en de Pastoor van Arsschool. Scholen die in het kader van de eerste fase van het over tien jaar uitgesmeerde Masterplan worden samengebundeld. Eigenlijk een bijzondere samenvoeging, omdat deze vanwege de grote omvang nog uniek is in Nederland", aldus Lentfert. De tweede fase van het Masterplan wordt afgestemd op de basisscholen in de kleine kernen. "Rekening houdende met de krimp, met mogelijk vertrek van bedrijven en ontwikkelingen in de kerkdorpen zullen wij ons beraden op de basisscholen in de kleine kernen. Daarbij kunnen wij er niet omheen dat de nieuwste prognose ons leert dat er in 2030 nog eens 250 schoolkinderen minder zijn. Dit opgeteld bij een eerdere prognose van 600, maakt dat er dan 850 kinderen minder zijn." In het kader van deze cijfers sluit Lentfert nog steeds niet uit dat er bijvoorbeeld in de driehoek Harreveld, Mariënvelde, Zieuwent straks maar één (nieuw te bouwen) basisschool meer is. "Maar wanneer hierover een definitieve beslissing moet worden genomen, gebeurt dat wel op de manier zoals nu in de intentieovereenkomst vastgelegd."

reageer als eerste
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5756737&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groenlosegids.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=703,713,714,715,800,801,802,803,804" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>