Ook de basisschool St. Willibrordus maakt onderdeel uit van het onderzoek. Foto: Theo Huijskes
Ook de basisschool St. Willibrordus maakt onderdeel uit van het onderzoek. Foto: Theo Huijskes

Onderzoek basisonderwijs op agenda raadscommissie

GROENLO - Het college van Burgemeester en wethouders heeft budget beschikbaar gesteld voor het laten uitvoeren van een onderzoek naar de toekomstige huisvesting van het basisonderwijs in Groenlo. De VVD-fractie heeft verzocht om hiervan een agendapunt voor de raadscommissievergadering te maken.

De partij vindt het noodzakelijk om er in de commissie over te spreken, omdat uit de ambtelijke stukken die horen bij het besluit, blijkt dat men het benaderen van de ouders niet wenselijk acht. De VVD is van mening dat ouders juist wel een stem moeten krijgen in het onderzoek. VVD-fractielid Kees Porskamp noemt de volgende passages: "Op 20 april zijn de offertes besproken met de leden van de schoolbesturen. In de bespreking kwamen partijen tot de conclusie dat voor een enigszins betrouwbaar toekomstbeeld, een persoonlijke benadering van de ouders gewenst is. Bij de uitvraag was al aangeven dat wij deze werkwijze niet willen toepassen om mogelijke onrust bij ouders te voorkomen." En "Het aantal vestigingen van schoolbestuur Stichting Delta in de kern Groenlo, nu in totaal 4, wordt in alle scenario's teruggebracht. Voor de gevolgen hiervan op de leerlingenstromen (en daarmee de toekomstige onderwijshuisvesting) valt geen reële inschatting te maken. Daarvoor zou het bureau ouders persoonlijk moeten benaderen en dat is iets wat wij niet willen."

In een reactie op deze passages zegt Porskamp dat zijn fractie het opmerkelijk vindt dat de schoolbesturen de ouders niet benaderen, met als argument dat men daarmee mogelijke onrust bij ouders wil voorkomen. "Dit terwijl in hetzelfde stuk is te lezen dat, om een reële inschatting te kunnen maken van de toekomstige leerlingenstromen, de ouders juist persoonlijk benaderd zouden moeten worden. De insteek van het onderzoek lijkt gedreven te zijn vanuit de schoolbesturen. Wij vinden dat dat anders zou moeten, omdat ouders in onze ogen een belangrijke stem moeten hebben waar het gaat om onderwijs aan hun kinderen."

reageer als eerste
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5756737&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=groenlosegids.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=703,713,714,715,800,801,802,803,804" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>