Uitruil BOA's tussen gemeenten vastgelegd in convenant

OOST GELRE - Het college van b&w van Oost Gelre heeft besloten om haar instemming te verlenen aan het samenwerkingsconvenant collegiale uitruil toezichthoudende ambtenaren en boa's Openbare Ruimte in de regio Achterhoek. Portefeuillehouder burgemeester Annette Bronsvoort is van mening dat samenwerking voordelen biedt bij kleine en grote evenementen, waar dan ook in de regio.

De acht Achterhoekse gemeenten (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk) zijn al enige tijd met elkaar in gesprek zijn over het onderling uitruilen van buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's), op het terrein van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en Drank- en Horecawet.

"Deze functionarissen zijn al sinds 1 april 2010 landelijk opsporingsbevoegd. Willen we hen ook buiten de gemeentegrenzen laten werken, dan moet er dan in overleg met de zogeheten lokale driehoek (officier van justitie, burgemeester en politiechef) besloten worden dat zij buiten het gebied van hun werkgever mogen optreden. Deze samenwerking moeten de partijen schriftelijk vastleggen in een samenwerkingsconvenant. Dat gebeurt nu", aldus burgemeester Bronsvoort.

Het college van b&w van Oost Gelre is van mening dat dankzij een regionale uitruil wordt gezorgd voor een zekere continuïteit met betrekking tot de personele capaciteit voor alle vormen van toezicht- en handhavingswerkzaamheden. Daarnaast kan er door uitruil soms regionaal en projectmatig gehandhaafd worden.

Meer berichten