De officiële opening in 1937. Foto: PR Stadmuseum
De officiële opening in 1937. Foto: PR Stadmuseum (Foto: Ferry Broshuis)

Stadsmuseum Groenlo viert tachtigste verjaardag

GROENLO - Je kunt wel zeggen dat het Stadsmuseum Groenlo iets heeft met het getal '80'. Op de eerste plaats bestaat het museum dit jaar tachtig jaar en dat wordt gevierd met een bijeenkomst op dinsdag 26 september om 15.30 uur. Dan zal het bestuur de genodigden bij de museumdeur, voor het huidige pand aan de Mattelierstraat ontvangen en staat er vervolgens een gezellig samenzijn op het programma met enkele toespraken.

Door Ferry Broshuis

Maar het getal '80' heeft in de loop der jaren voor het stadsmuseum een steeds grote betekenis en een extra dimensie gekregen. In de loop der jaren heeft het museum zich namelijk langzamerhand steeds meer gespecialiseerd in de betekenis en de geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog. Zoals bekend is die tijd voor Groenlo van enorme betekenis en dominantie geweest. Veel van de gebeurtenissen uit die tijd bepalen tot op de dag van vandaag nog mede het leven van alle dag in de 'veste Grol'.

Ontstaan
Zoals gezegd is 80 jaar geleden, in 1937 dus, het museum officieel gesticht. Maar huidig voorzitter Jeroen Tank vertelt dat eigenlijk al in 1935 een voorzichtig begin met het museum is gemaakt. In dat jaar verscheen in de Geldersche Bode een artikel waarin werd gewezen op een overigens nog bescheiden verzameling van oudheidkundige en geologische voorwerpen die in de toenmalige Canisiusschool werden bewaard. Opgeroepen werd om meer oudheidkundige voorwerpen in bruikleen of eigendom af te staan. Daar ontstaan in feite de eerste vorm van het museum. Er was veel respons op dat verzoek en dat leidde dan in 1937 tot de officiële oprichting van de Stichting Grols Museum. De gemeente gaf toestemming tot ingebruikname van de zogeheten Franse school aan de Mattelierstraat, het gebouw waar na veel omzwervingen het huidige museum sinds 2005 opnieuw onderdak vond.

Ceremonie
Er is bij dit artikel een prachtige foto van de officiële opening in 1937 van het museum geplaatst met daarbij de namen van de eerste bestuursleden. En precies op diezelfde plek zal het huidige bestuur nu op dinsdag 26 september de genodigden ontvangen. Zeer stijlvol en met gevoel voor historie.

Wie het museum nu bezoekt raakt zonder twijfel onder de indruk van wat geboden wordt. Wat er te zien is en waarbij de moderne audiovisuele middelen nog een extra dimensie aan het geheel geven.

Plannen
Voorzitter Jeroen Tank vertelt dat het museum grootse plannen heeft en nog verder wil uitbreiden en specialiseren. Die geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog leeft hier enorm, mede door de tweejaarlijkse Slag om Grolle. Diverse groepen laten vervlogen tijden tot leven komen. Er ligt volgens de museumvoorzitter nog een groot terrein aan kansen hier. Hij vindt overigens dat Oost Gelre sowieso veel aansprekende voorzieningen telt.

Circumvallatielinie
Een parel aan de kroon is ongetwijfeld de Circumvallatielinie, de 17 kilometer lange verdedigingslinie rond de veste Grol die door de troepen van Prins Frederik Hendrik in 1627 werd aangelegd en die was bedoeld om een aanval van buitenaf te voorkomen. Inmiddels is die linie door de minister als archeologisch rijksmonument erkend. Het visualiseren van deze nieuwe linie is een reële mogelijkheid en zal zeker het toerisme in Groenlo stimuleren en de belangstelling voor die roemruchte tijd nog eens extra doen toenemen, zo denkt Jeroen Tank. Tank: "Wij schreven al eerder dat vooral door veel onderzoekswerk, van de enige tijd geleden overleden Joep van der Pluijm, en van Godfried Nijs uit Lichtenvoorde, de linie de status heeft gekregen die het verdient.

Vrijwilligers
Bijzonder trots is Jeroen Tank op de grote groep vrijwilligers die het museum telt en die zich met hart en ziel inzetten. Zonder die inzet zou het museum in deze vorm niet kunnen bestaan. In het bestuur zijn inmiddels ook jonge mensen ingestroomd en die zijn nodig om dit museum te behouden en uit te breiden. In het bestuur hebben thans naast Jeroen Tank als voorzitter zitting: Maria Wijgerink, secretaris; Frans Denie, penningmeester en de leden Ben Verheij, Ellen Vehoff, Gerard Boink, Rob Rasquin, Willy Lansink en Roy Oostendorp. Met de mogelijkheden en de grote inzet is er toekomst voor dit museum dat zich met de historie bezighoudt.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden