Foto: Nick Oostendorp
Columns

Kijkjes van de Grolse Stadstoren

Torenwachter: Iedereen wil met de Slag de stad in, gratis of niet

Beste Grollenaren, voelen jullie je al een beetje belegerd? Alsof die gemene Frederik Hendrik met zijn machtige leger al voor de poorten en de gracht staat om het imposante bolwerk van het oosten te veroveren op die vermaledijde Spanjaarden? Of zitten jullie nog een beetje te kniezen over het toelatingsbeleid voor mensen die buiten de gracht wonen en toch Grollenaar zijn of zich Grollenaar voelen, maar nu als tweederangsburgers worden weggezet? Dat die zonder betaling niet eens de geliefde vestingstad in mogen? Daar zou oorlog van kunnen komen, ware het niet dat die er al is.

Het is inmiddels traditie geworden, dat het gemor om de twee jaar opklinkt. Iemand zei me laatst dat ze toch gewoon de postcode kunnen hanteren als toelatingssysteem. Maar in de tijd van Frederik Hendrik hadden we nog geen postcode en toen was het trouwens nog veel moeilijker dan nu om 'gratis' de stad binnen te komen. Je moet je voorstellen dat het hele leger van Frederik Hendrik de stad in wilde. Maar dat mocht niet! Je werd met pek en veren beklad, ze schoten kanonnen af in de richting van het oprukkende leger. Dus hartelijk was het onthaal bij de stadspoorten nu niet echt. Helemaal niet van: hallo, leuk dat jullie er weer zijn; we hadden jullie al een flinke twintig jaar gemist. Kom d'r in, schuif de stoelen bij, laat de roemers bier aanrukken en we maken d'r een gezellige dag van. Niets van dat alles; vechten, schieten, uithongeren, allemaal onaardige dingen, hele onaardige dingen.

Kijk, als je die geschiedenis kent en je beziet vanuit die visie het huidige toelatingsbeleid van de stad Grol dan kun je toch wel spreken van een humane regeling nietwaar? Je wordt hier - ook als Grollenaar van buiten de gracht - met alle egards ontvangen aan het loket, de vervanger van de vroegere stadspoort. Daar zitten aardige, toegewijde personen die u hartelijk kaarten verkopen, u een heerlijke Slag toewensen en dan mag je - ja dan mag je - gewoon zondermeer de stad in. Het leger van Frederik Hendrik met zo'n kleine 30.000 man mocht er helemaal niet in, maar jullie komen er gezellig aanwandelen, even een miniem bedrag voteren en je bent al binnen. Wat een vooruitgang sinds 1627.

Dat mogen al die mensen die Grollenaar zijn en zich Grollenaar voelen en een beetje zitten kniezen dat ze niet zo maar voor niks naar binnen mogen, zich wel even realiseren! In Grolle wordt de vooruitgang als het ware gewoon zichtbaar gemaakt; dat zie je nergens.

En dat de bewoners binnen de gracht niet hoeven te betalen is misschien een hele kleine tegemoetkoming voor alle ellende die ze sinds 1627 hebben gehad. Maar daar wordt niet over gesproken, daar hoor je alleen die Torenwachter over. Ik ga me zelf niet op de borst kloppen, maar dat zou ik eigenlijk wel moeten doen. Goed gedaan Torenwachter, toppie! Ik kan dat ook zeggen want ik zit hoog en droog in die toren en ze kunnen toch niet bij mij komen om een betaling te eisen. Dat is te hoog gegrepen.

Maar mogen die inwoners die sinds 1627 last hebben gehad van Frederik Hendrik en ook in de jaren daarvoor al in het ongewisse hebben geleefd en moesten toezien hoe de stad werd verwoest en hoe later allerlei duister pluimage als onderzoekers, wetenschappers enzovoort de stad onveilig heeft gemaakt, mogen die binnenstadbewoners misschien nu na 400 jaar even een heel klein douceurtje hebben? Asjeblieft zeg!

Op die manier kunnen ze de Slag overleven

Torenwachter

reageer als eerste
Meer berichten