Rob Stokkers (rechts) overhandigt de voorzittershamer van CV De Knunnekes aan Maarten Kooiker. Foto: Theo Huijskes
Rob Stokkers (rechts) overhandigt de voorzittershamer van CV De Knunnekes aan Maarten Kooiker. Foto: Theo Huijskes Foto: Theo Huijskes

Maarten Kooiker geïnstalleerd als nieuwe president van De Knunnekes

Algemeen

'Carnaval in Grolle nog verder uitbreiden!'

Door Theo Huijskes

GROENLO - Tijdens een drukbezochte ledenvergadering van De Knunnekes is afgelopen vrijdagavond Maarten Kooiker officieel geïnstalleerd als de nieuwe, inmiddels achtste president in het bijna 55-jarige bestaan van de Groenlose carnavalsclub. Maarten Kooiker (36), zoon van voormalig prins en president Frans Kooiker, mocht zelf in 2013 als stadsprins het Grolse narrenvolk gedurende de carnavalscampagne 2012-2013 aanvoeren.

De in hartje Groenlo woonachtige IdeeMedia-ondernemer is de opvolger van Rob Stokkers, die gedurende een vijftal jaren de voorzittershamer heeft gehanteerd. Tijdens de ledenvergadering blikte Stokkers met een goed gevoel terug op zijn regeerperiode. "Carnaval in Groenlo is door de jaren heen een compleet bedrijf geworden met een grote maatschappelijk verantwoordelijkheid. Blij en trots ben ik dat ik samen met vele anderen dit bedrijf van vele nieuwe impulsen heb mogen voorzien. Denk daarbij alleen nog maar aan de samenwerking met de plaatselijke horeca, de kritische maar wel opbouwende opstelling richting het gemeentebestuur, de uitbreiding van het aantal pronkzittingen, de nieuwe opzet van het tweede jeugdcarnaval en de verdere uitbouw van de carnavalsoptocht", aldus Stokkers, die vervolgens onder luid applaus de voorzittershamer overhandigde aan Kooiker.

Positieve lijn voortzetten
"Ik heb maar één doel en dat is de positieve lijn van de laatste jaren bij deze carnavalsclub voort te zetten." Met deze woorden begon Maarten Kooiker zijn eerste optreden achter de bestuurstafel. "Carnaval in Grolle nog verder uitbreiden zal de algemene doelstelling moeten zijn. Daarvoor is de afgelopen jaren immers een stabiele, zakelijke basis gevormd. Nu wordt het tijd om vanuit die basis de feestelijke kant van ons mooie carnaval nog verder uit te bouwen." Om daar vervolgens gekscherend aan toe te voegen: "Mooie gekken, CV De Knunnekes is de laatste tijd regelmatig als BV De Knunnekes betiteld, maar ik weet zeker dat wij over 'elf' jaar naar de beurs gaan als NV De Knunnekes." Kooiker, die benadrukte dat carnaval in Grolle geen plaatselijke of gemeentelijke, maar een duidelijke regionale functie heeft, ging vervolgens in op de diverse programmaonderdelen van de carnavalscampagne 2017-2018 met onder andere de opening van het carnavalsseizoen op 11 november, het prinsenbal op 19 november, de kaartverkoop voor de pronkzittingen op 24 november en de zes pronkzittingen zelf in de maand januari en vervolgens ter afsluiting de drie dolle dagen op 11, 12 en 13 februari.

Uitbreiding bestuur
Om alvast gehoor te geven aan het algemene streven binnen de club om de carnaval in Grolle nog groter te maken, werd het bestuur uitgebreid met een tweetal personen. Zo wordt niet alleen het algemeen maar ook het dagelijks bestuur versterkt met Martin Geessinck met de titel Rentmeester, tevens vertegenwoordiger van de Prinsen- en Eregarde. Daarnaast gaat Joost Adema het bestuur uitbreiden als vertegenwoordiger van de feestcommissie. Tenslotte wordt de bestuurszetel namens de raad van elf overgeheveld van Gerrie Meulenbeek naar Pascal Heutinck.

Alvorens aan het eind van de vergadering het clublied ten gehore werd gebracht door het huidige prinsenpaar Harrie Hoitink en René Schuurmans, nam Rob Porskamp als woordvoerder van de jubileumcommissie '55 jaar De Knunnekes' alvast een voorschot op de inhoud van het jubileumprogramma met op vrijdag 15 december een grootse feestavond in City Lido voor leden en vrijwilligers met hun partners, alsmede op woensdag 4 april (zijnde de oprichtingsdatum van CV De Knunnekes) een bijzondere activiteit voor de gemeenschap Groenlo.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids