Foto: Nick Oostendorp
Columns

De Libero | Jerry van der Meulen

Jerry van der Meulen

Hij kijkt nogal zorgelijk, is zo te zien erg gespannen of is het alleen maar vermoeidheid wanneer hij van zijn stoel opstaat om plaats te nemen achter het spreekgestoelte. Het is dinsdag 31 oktober, tevens de dag van de algemene beschouwingen vooruitlopende op de vaststelling van de gemeentebegroting 2018 voor Oost Gelre. Even na 14.00 uur is het burgemeester Annette Bronsvoort, die in de raadzaal van het stadhuis van Groenlo als voorzitter van de gemeenteraad via loting de sprekersvolgorde vaststelt. Als eenmansfractie van D66 mag hij het spits afbijten. Is het een verkeerde inschatting van mij en derhalve een farce, is het toch dat hij zich niet echt lekker voelt of is het ondanks zijn inmiddels jarenlange ervaring in de gemeentepolitiek mogelijk toch nog een lichte vorm van plankenkoorts? Dit laatste met name omdat hij als eerste aan de bak moet tijdens de jaarlijkse politieke marathon? Feit is dat deze D66-voorman aan zijn terug- en vooruitblikkende beschouwing, zonder aan het inhoudelijke deel een kwalificatie te geven, geen vloeiend karakter kan meegeven.

Ik heb het over D66-vaandeldrager Jerry van der Meulen. Iemand die veel aan het woord is, een liefhebber is van het (vaak en teveel overbodig) gebruikmaken van interrupties en daardoor processen en met name vergaderingen langer laat duren dan nodig is. Mede daarom is Van der Meulen wel een raads- en commissielid, tevens fractievoorzitter en woordvoerder, die ondanks dat hij altijd aanwezig is, menigmaal wordt gehekeld, verguisd en zelfs uitgelachen. Maar desalniettemin een politicus die, en dat ook nog eens helemaal in zijn eentje, met hart en ziel voor zijn taak staat. Natuurlijk heeft hij op de achtergrond een tweetal goedwillende commissieleden ter beschikking. Maar ga er maar aanstaan om in dit geval als solist al die vergader- en bespreekstukken, alsmede nota's en rapporten bestaande paperassen en digitale versies, te moeten doorspitten en bestuderen. Daar waar bij andere fracties de alle gemeentelijke disciplines omvattende, bij vlagen zeer ingewikkelde materie kan worden verdeeld onder meerdere fractieleden, moet deze volksvertegenwoordiger het allemaal alleen behappen. En dan ga ik hierbij nog voorbij aan het bezoeken van fractie-, commissie-, raads- en andere vergaderingen. Je hoeft er niet voor gestudeerd te hebben om te kunnen constateren dat het haast onmogelijk is om alle gewenste en in vele gevallen noodzakelijke dossierkennis bij één persoon neer te leggen, laat staan op te slaan. Daarnaast dient een gemeenteraadsfractie tevens door middel van representatie en vertegenwoordiging ook midden in de gemeenschap te staan. Ook hieraan schenkt Van der Meulen de nodige tijd en weet daarbij tevens persoonlijke aandacht extra te accentueren, zo heb ik begin dit jaar zelf in een mij overkomen, niet alledaags privé-situatie mogen ervaren.

Jerry van der Meulen werd 71 jaar geleden in Schiedam geboren en raakte vervolgens via onder andere Vlaardingen in de Gelderse Achterhoek verzeild, alwaar hij sedert 1998 en dat inmiddels bijna 20 jaar in Lichtenvoorde woonachtig is. Het is nota bene de politieke toestand in Tsjecho-Slowakije oftewel de Praagse Lente 1968 geweest, die ervoor gezorgd heeft dat hij zich voor de politiek is gaan interesseren. Dit had tot gevolg dat hij na de gemeentelijke herindeling met ingang van 1 januari 2005 een D66-raadszetel ging bezetten in Oost Gelre. Maar na bijna 13 jaar gemeentepolitiek bedrijven, weet Van der Meulen nog niet van ophouden. Op 21 maart 2018 zal hij bij de gemeenteraadsverkiezingen wederom als lijsttrekker fungeren van D66. Saillant detail daarbij is dat hij als 71-jarige de oudste is op de D66-kandidatenlijst en dat de jongste, te verkiezen nieuwkomer slechts 17 lentes telt. In de wandelgangen van het politieke circuit van Oost Gelre vertrouwt hij mij toe dat hij het allemaal nog veel te mooi vindt om te stoppen. "De politieke uitdaging is er nog steeds. En die wordt alleen maar groter nu wij ons bij de verkiezingen gaan presenteren met op de kandidatenlijst maar liefst acht jongeren beneden de 40 jaar!''


Reacties/tips: delibero@contact.nl

reageer als eerste
Meer berichten