Longa ’30 wil het dak van de tribune in het kader van de duurzaamheid vernieuwen. Foto: Theo Huijskes
Longa ’30 wil het dak van de tribune in het kader van de duurzaamheid vernieuwen. Foto: Theo Huijskes (Foto: Theo Huijskes)

Oost Gelre wil sportverenigingen verduurzamen

Wethouder Jos Hoenderboom: 'Facilitering en subsidiëring is mogelijk'

Door Theo Huijskes

OOST GELRE - De fractie van Onafhankelijken Oost Gelre wil extra aandacht voor het verduurzamen van alle sportverenigingen in de gemeente. Raadslid Ronald Willering maakte zich tijdens de vragenronde van de raadscommissievergadering hiervoor sterk. Wethouder Jos Hoenderboom reageerde dat sportclubs in deze gemeente niet alleen gemotiveerd, maar ook voortgeholpen kunnen worden. "Facilitering en subsidiëring is mogelijk."

OOG-vertegenwoordiger Willering wijst erop dat het verduurzamen van de sportclubs ook deel uitmaakt van de opgave om Oost Gelre in 2030 energieneutraal te krijgen. "Bovendien zorgt een dergelijke aanpak dat het mes bij de clubs aan twee kanten snijdt. Naast het verkleinen van de uitstoot van CO2 levert verduurzamen ook een lagere energierekening op, waardoor de clubs wat de toekomst betreft financieel alleen maar bestendiger worden." Ronald Willering vroeg zich bij zijn vraagstelling onder andere af of de sportclubs op dit moment door de gemeente wel voldoende gemotiveerd en gefaciliteerd worden om daarbij te wijzen op de mogelijkheid die er bestaat om ingaande januari 2018 weer een beroep te kunnen doen op de subsidieregeling Energiebesparing en Duurzame energie Sportaccommodaties (EDS), welke zich richt op sportverenigingen en sportstichtingen.

Regionaal Verenigingscafé
In een reactie gaf wethouder Jos Hoenderboom aan dat het duurzaamheidsbeleid werkt. "De sportverenigingen hebben dit onderwerp op de agenda staan. Ook zijn er in een drietal sporthallen op dat terrein reeds de nodige maatregelen getroffen. Tevens komen er in 2018 in het kader van de gemeentelijke duurzaamheidsregeling weer extra middelen vrij. Daarnaast wordt er in 2018 een Regionaal Verenigingscafé georganiseerd, waarbij het onderwerp duurzaamheid op de agenda staat. En bovendien is duurzaamheid een speerpunt bij 'Achterhoek in beweging' als onderdeel van de Regio Achterhoek, waarvan op korte termijn een notitie over dit onderwerp is te verwachten."

Duurzaamheid en voetbalverenigingen
Desgevraagd deelt voorzitter Marcel Eekelder van voetbalvereniging Longa '30 mee dat de stichting accommodatie beheer (SAB) binnen de club de verduurzaming hoog in het vaandel heeft staan. "Reeds in 2010 hebben wij zonnecollectoren laten plaatsen en dat met name voor de opwarming van het douchewater. In dat jaar zou er vanuit de gemeente een subsidiemogelijkheid moeten zijn, maar die bleek alleen van toepassing te zijn voor woningen. Desalniettemin hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen. Dit laatste moge tevens blijken uit het feit dat wij nu zo spoedig mogelijk het dak van de tribune, bestaande uit asbest golfplaten, willen vervangen door stalen dakplaten om daarop vervolgens zonnepanelen aan te brengen. Verder is het de bedoeling om bij 25 lichtmasten de gasontladingslampen te vervangen door LED armaturen."

Geen geld om te investeren
Bij RKZVC in Zieuwent leven, getuige de reactie van voorzitter Johnny Cuppers, op dit moment geen duurzaamheidsplannen. "Enkele jaren geleden hebben wij bekeken of zonnepanelen voor ons rendabel zouden kunnen zijn. Dat was niet het geval. De terug te leveren opgewekte stroom, levert in ons geval namelijk te weinig op. Bovendien ontbrak bij ons het geld voor een dergelijke investering. Ook de aanschaf van LED verlichting is voor ons nog steeds te kostbaar. Kunnen wij als kleine vereniging niet opbrengen."

Voorzitter Hans Scheinck van s.v. Grol geeft aan dat bij zijn club alle vijftien kleedkamers niet alleen zijn voorzien van vloerverwarming, maar daarnaast ook van verlichting met bewegingsmelders, waarbij tevens alle doucheruimtes zijn ingericht met automatische doucheknoppen. "Het aanbrengen van zonnepanelen op de kleedkamers is doorgerekend. De terugverdientijd van die investering is echter nog langer dan de levensduur van de zonnepanelen. Ook het vervangen van de huidige veldverlichting met gasontladingslampen door LED lampen is bekeken. De lampen zijn nog niet afgeschreven en bovendien is LED verlichting ongeveer drie keer zo duur als de nu gebruikte lampen. Bovendien zijn er in de praktijk veel klachten over de huidige lichtopbrengst van LED verlichting op voetbalvelden."

Meer berichten