Foto: Nick Oostendorp
Columns

De verkiezingen komen eraan!

De verkiezingen komen eraan!

Gelukkig beste lezers is het op z'n vroegst 6 december wanneer u deze column onder ogen krijgt. Niet dat ik daarom blij ben dat het voor onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen niet weg te denken Sinterklaasfeest voorbij is. Maar wel dat die oeverloze en bovenal ergerniswekkende Zwarte Pietendiscussie voor enkele maanden, hopelijk voor altijd naar de achtergrond verdwijnt. Naast de vermelding dat ik dat enorme geleuter spuugzat ben, wil ik aan het totale, tevens irritante demonstratieve gedoe slechts één schrijnende slotconclusie wijden en dat is het feit dat de totale discussie over zogenaamde discriminatie juist aanzet tot echte, pijnlijke discriminatie!

Overgegaan tot de orde van de dag, valt het mij op dat de gemeentelijke politieke partijen al behoorlijk bezig zijn met de warming-up voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Ook in onze gemeente Oost Gelre begint het al aardig te rommelen. En onder rommelen versta ik in dit verband niet alleen het aanwakkerende gesteggel onder elkaar, maar ook het bekende paai- en slijmgedrag. Niet dat ik mij hieraan stoor. Het kan zo nu en dan ook nog worden ervaren als een stukje vermakelijk entertainment tijdens de in deze gemeente veel te lang durende commissie- en raadsvergaderingen. Neem het agendapunt 'Verplaatsing van de bibliotheek in Lichtenvoorde naar de Nieuwmarkt', waarmee dadelijk ieder jaar een bedrag van let wel 45.500 euro gemeenschapsgeld extra, jawel extra is gemoeid. En wie waren het, die op de voorgrond traden dan wel achter het spreekgestoelte gingen staan om het collegevoorstel te transformeren in een meerderheidsbesluit van de raad? Een drietal in Groenlo geboren en getogen dames, te weten wethouder Marieke Frank, CDA-raadslid Yvonne Winkel en OOG-raadslid José Konings. Wel heel opvallend dat het Grolse meisjes zijn, die daarmee de accenten bepalen van het programma 'Geef Lichtenvoorde kleur!' Och ja, waarom ook niet. De rivaliteit tussen Lichtenvoorde en Groenlo valt heden ten dage in zoverre mee dat men elkaar het nodige gunt. Immers rasechte Lichtenvoordenaar Peter Kruip gaat ervoor zorgen dat er in de Grolse binnenstad een voormalige horecabestemming op een doelloze plek plaats gaat maken voor appartementen. En de in Lichtenvoorde woonachtige D66-lijsttrekker Jerry van der Meulen weet het voor elkaar te krijgen dat in de afgelopen week in deze krant de in zijn ogen belangrijke D66-verkiezingskandidaat Linda van der Berg uit Groenlo zich aan het kiezersvolk mag presenteren. En wat te denken van VVD-fractievoorzitter Bart Porskamp, die tijdens het Politiek Café in Mariënvelde als doorgewinterde Grollenaar het aspect amicaal wel erg overdreven aandikt door te spreken van het Programma Stad Lichtenvoorde? Nu ik het toch over dat Politiek Café heb, viel het mij op dat alle partijen het met elkaar eens waren over vier voorgelegde stellingen, maar dat bij twee stellingen alleen CDA en VVD samen een afwijkende mening hadden. Een indicatie richting een nieuwe coalitie CDA-VVD?

Een totaal andere zaak, die in de afgelopen weken mijn aandacht trok, is het collegebesluit om de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente niet in de nieuwe Mattelier te laten plaatsvinden. De Mattelier heeft een sociaal-culturele en geen horecabestemming, is de reden. Dit kan toch niet waar zijn, denk ik dan. Onlangs maakte ik in het nieuwe sociaal cultureel centrum een twaalf uur durende muziekmarathon mee, waarbij het de gehele dag een gezellige boel was, gepaard gaande met het nodige drank- en dus alcoholgebruik. En nu een gemeenschapsreceptie van slechts enkele uurtjes met een sociaal-culturele achtergrond mag niet? Ongetwijfeld zal het zo zijn, dat het volgens de letter der wet niet kan. Maar hoe is het mogelijk dat een dergelijk niet onbelangrijk juridisch aspect destijds niet is meegenomen bij de plannenmakerij. Dat De Mattelier (destijds De Bron) daar niet op geattendeerd heeft, kan ik mij nog enigszins voorstellen. Maar hebben hier de ambtenaren ten gemeentehuize in Lichtenvoorde zitten slapen? Want is het niet juist de gemeente Oost Gelre die baat heeft bij een gezonde exploitatie van het sociaal culturele uithangboord van Groenlo? Of heeft men deze kwestie bewust laten lopen, zodat de Groenlose horeca een statement kan maken?

Reacties/tips: delibero@contact.nl

Meer berichten