Compensatieregeling voor wegvallen inkomsten oud papier blijft gelijk

OOST GELRE - De in 2012 met zestien scholen en verenigingen overeengekomen compensatie vanwege het wegvallen van de oudpapierinzameling als inkomstenbron blijft tot 1 oktober 2022 ongewijzigd. Zoals bekend werd voorheen de inzameling van oud papier in de gemeente Oost Gelre verricht door scholen en verenigingen. Door de komst van ROVA, als inzamelaar van alle soorten afval kwam hieraan een eind, zodat de betrokken scholen en verenigingen plotseling zonder die extra bron van inkomsten kwamen te zitten. Hiervoor werd vervolgens een compensatieregeling getroffen.

Door Theo Huijskes

Wethouder René Hoijtink geeft aan dat het overeengekomen contract een duur heeft van tien jaar. "Na vijf jaar is gebleken, dat - gelet op de marktprijs van oud papier - de contracten niet bijgesteld hoeven te worden. De vergoedingsbedragen blijven dus hetzelfde."

Zoals bekend werd indertijd met de door de scholen en verenigingen gehanteerde vorm van inzameling geen hoog rendement gehaald qua opbrengst van oud papier. Nog steeds kwam veel oud papier bij het restafval terecht. Daarom is in 2012 begonnen met de inzameling met minicontainers aan huis door de ROVA. Hierbij hebben de scholen en verenigingen in het begin nog hand- en spandiensten verricht. In de huidige situatie is hiervan geen sprake meer. Daarom is in 2012 met de zestien scholen en verenigingen contractueel overeengekomen dat zij voor het wegvallen van hun opbrengsten voor oud papier gecompenseerd zouden worden. Hiervoor zijn contracten voor tien jaar gesloten. De ROVA is daarbij contractbeheerder en de gemeente bepaalt de hoogte van de inzamelvergoeding, met de mogelijkheid voor bijstelling na vijf jaar. Het college van b&w heeft nu besloten de vergoeding ongewijzigd gelaten. Vanaf 1 oktober 2022 komt aan het contract een eind. Dan is er geen sprake meer van een vergoeding voor gederfde inkomsten.

Meer berichten