Burgemeester Annette Bronsvoort tijdens haar Nieuwjaarstoespraak. Foto: Theo Huijskes
Burgemeester Annette Bronsvoort tijdens haar Nieuwjaarstoespraak. Foto: Theo Huijskes (Foto: Theo Huijskes)

Gemeente Oost Gelre gaat een stedenband aan met hoofdstad Amsterdam

Gemeente Oost Gelre gaat een stedenband aan met hoofdstad Amsterdam 

'De kracht van deze gemeente is haar fundament'

Door Theo Huijskes

OOST GELRE - "Als gemeente zijn wij volop bezig om een stedenband op te bouwen met de gemeente Amsterdam. Er zijn reeds enkele gemeenten ons voorgegaan en wij willen daar graag bij aansluiten. Onlangs is hier een delegatie uit Amsterdam op bezoek geweest, waarmee wij een gehele dag hebben opgetrokken. Het resultaat van dat eendaagse bezoek is dat wij de afspraak hebben gemaakt, beter gezegd de beslissing hebben genomen om definitief met elkaar te gaan samenwerken." Dit opmerkelijke nieuwsfeit werd door burgemeester Annette Bronsvoort afgelopen maandagavond gemeld in de nieuwjaarstoespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie in de Oude Calixtus.

Burgemeester Bronsvoort liet ten overstaan van een groot aantal bezoekers van de traditionele nieuwjaarsreceptie weten dat de nalatenschap van de vorig jaar overleden burgemeester Eberhard van der Laan het een en ander in werking heeft gezet. "Hij heeft altijd gezegd dat Amsterdam dé beeldbepalende stad geworden is met dank aan de rest van Nederland. Hij wilde graag namens 'zijn' Amsterdam als een verantwoordelijke hoofdstad iets terug doen en daarbij kennis en expertise aanbieden aan met name krimpgemeenten." Bij de reeds gevoerde besprekingen is daarbij ook de regio Achterhoek betrokken. "Tijdens Het bezoek van de Amsterdamse delegatie eindigde het dagprogramma in Zieuwent. Kleine kern Zieuwent heeft immers het initiatief genomen voor een wandelpad van A tot Z, inderdaad van Amsterdam naar Zieuwent. Een officiële wandelroute langs diverse steden. Los van dat aspect is er met elkaar afgesproken dat belangrijke zaken zoals toerisme en cultuur, bedrijvigheid, smart industry en innovatieve woonconcepten onderwerp van gesprek zullen zijn in het kader van de samenwerking."

Tendens in onze samenleving
Ook deze keer maakte burgemeester Annette Bronsvoort een uitstapje naar de kersttoespraak van Koning Willem-Alexander, die zijn bezorgdheid uitte over de tendens in onze samenleving, waarbij de mensen elkaar minder ontmoeten en niet meer openstaan voor andermans ideeën. "Met name zijn woorden 'We moeten niet zoeken naar een breder ik, maar naar een groter wij', hebben mij uitgenodigd om die te projecteren op onze gemeente Oost Gelre. Daarbij komt vervolgens heel duidelijk naar voren wie we zijn en hoe we zijn. Oost Gelre is gebouwd op een stevig fundament van onderlinge betrokkenheid en solidariteit, vrijwilligerswerk, een mentaliteit van aanpakken, zorg en aandacht voor elkaar. Het grotere wij waar de Koning naar op zoek is, vind je al in Oost Gelre." In het verlengde van deze constatering stipte Bronsvoort nog eens aan welk een rol Oost Gelre vervult als niet alleen een evenementengemeente, maar ook als een bedrijvige, innovatieve en ondernemende gemeente. "Mede daarom zijn wij trots op onze innovatieve bedrijvigheid. Niet voor niets hebben diverse bedrijven in onze gemeente al mooie prijzen in de wacht gesleept voor hun product. We doen mee aan de innovatiehub, waar afgestudeerde jongeren kennis maken met het Achterhoekse bedrijfsleven. Dat ondernemende typeert onze gemeenschap, onze inwoners. Niet voor niets zijn we groot in de maakindustrie. We houden van aanpakken en zoeken daarbij tegelijkertijd naar pragmatische en slimme oplossingen."

Bedrijvigheid in beide grote kernen
In de nieuwjaarstoespraak bleef ook de bedrijvigheid in Groenlo en Lichtenvoorde niet onvermeld. "We plukken in Groenlo steeds meer de vruchten van het Programma Stad Groenlo. De bourgondische gastvrijheid toont zich daar in allerlei vormen. We zijn trots op De Mattelier als aanjager van sociale en culturele ontmoetingen. Tot stand gekomen dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Ondernemers in Groenlo hebben de handschoen opgepakt om panden op te knappen en activiteiten te organiseren. Van klein tot groot, van de kabouterroute tot het Brouwernös. Dit alles was een leerzame opmaat voor het Programma Geef Lichtenvoorde Kleur. Ook hier voelen veel inwoners zich betrokken bij het project en ontstaan initiatieven. Zoals de oprichting van Lokalen, een creatief kunstenaars broednest, waar onder andere autonoom kunstenaars, een interieur en conceptueel ontwerper, een video- en fotospecialist, een sociaal ondernemer en een kunst-restaurator actief zijn. Dat initiatief zie je ook terug in ons streven naar een duurzame gemeente. Zoals de postcoderoos projecten Zonnig Zieuwent, Groenkracht Groenlo, Keizonnig Lichtenvoorde en Vragender Duurzaam. Natuurlijk lukt niet alles. De Sportboulevard Lichtenvoorde heeft het niet gehaald. Maar het siert de initiatiefnemers dat ze onverminderd enthousiast blijven over wat het hen wél heeft opgeleverd. In de onderlinge samenwerking, in de uitwisseling van ideeën. Ik vind dat een prachtig voorbeeld van loyaliteit en betrokkenheid naar elkaar en naar je leden. Vrijwilligers zoals iedere andere gemeente zich zou wensen."

Extra aandacht voor ondermijning
Burgemeester Annette Bronsvoort greep haar toespraak van dit jaar ook aan om, in het kader van haar regionale trekkersrol op het gebied van ondermijning, hiervoor extra aandacht te vragen. "Weliswaar worden onze kernkwaliteiten gevormd door wie we zijn en vooral hoe we zijn en daarbij lijkt het woord 'ondermijning' totaal niet op z'n plaats. Wat mij betreft is dat ook zo, maar ik vind dat we onze ogen er ook niet voor moeten sluiten. Ondermijning betekent dat door criminele activiteiten en invloeden de samenleving aan het wankelen wordt gebracht. Ondermijning moet niet de kans krijgen hier een voet tussen de deur te krijgen. Het is een maatschappelijk probleem. De buurman die wiet verbouwt op zijn zolder waardoor brand kan ontstaan. Een drugslab in een boerenschuur. Mensenhandelaren die hun slachtoffers dwingen tot prostitutie. Illegale verhuur van woningen, witwassen van crimineel geld via de handel in vastgoed. Politici en bestuurders die geïntimideerd of zelfs bedreigd worden. Voorbeelden te over. Ondermijning heeft nog geen voet aan de grond gekregen in Oost Gelre en in de Achterhoek. Onze aard is ook niet dat we ons daar voor lenen. Maar we moeten ons wel bewust zijn van de risico's, alert zijn. Ik zal binnen de regio Achterhoek een voortrekkersrol gaan vervullen op dit onderwerp. Het gaat om bewustzijn van de risico's en daar maatregelen op te nemen. U zult daar dit jaar meer over horen en lezen. Een weerbare overheid functioneert immers alleen vanuit een weerbare samenleving."

Aantal inwoners groeit
Daar waar de burgemeester in het recente verdelen aan het begin van een nieuw jaar melding kon maken van het feit dat het inwoneraantal van Oost Gelre slechts met één was gegroeid, kon ze nu met gepaste trots aangeven dat in tegenstelling dat andere, omliggende gemeenten, het aantal inwoners in deze gemeente met 137 is gestegen. Een gang van zaken die volgens haar niet alleen bevorderlijk is voor de beide grote kernen, maar ook voor de kleine kernen. "In dat verband ben ik blij dat de vraagbundeling bij de aanleg van glasvezel in het buitengebied gelukt is. Van alle gemeenten waar CIF actief is, heeft Oost Gelre veruit het grootste aantal aanmeldingen voor glasvezel. Ook dat is weer te danken aan vrijwilligers, aan de belangenorganisaties van de kleine kernen en aan de tientallen ambassadeurs die er keihard aan getrokken hebben. Glasvezel gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid. En wat in deze ook niet onvermeld mag blijven, is het gegeven dat de kleine kernen ook op een enthousiaste, voortvarende manier de handen ineen hebben geslagen voor een gezamenlijke bovendorpse leefbaarheidsvisie", aldus burgemeester Bronsvoort, die ook nog een korte voorbeschouwing wijdde aan het jaar 2018. "Ieder jaar heeft z'n eigen dynamiek, maar 2018 net iets meer schat ik in. Niet alleen vanwege de gemeenteraadsverkiezingen, maar ook om andere zaken, zoals het opknappen van tal van gemeentelijke klussen, de Special Olympics die in de Achterhoek en in het bijzonder in Oost Gelre plaatsvinden, alsmede tal van andere evenementen en activiteiten op welk terrein dan ook".

Meer berichten
 

Nieuwsoverzicht

Meer berichten