Vakantiepark Résidence aan de Boschlaan in Lichtenvoorde. Foto: Theo Huijskes
Vakantiepark Résidence aan de Boschlaan in Lichtenvoorde. Foto: Theo Huijskes (Foto: Theo Huijskes)

Résidence Lichtenvoorde gaat fors uitbreiden

Kwaliteitsslag op recreatief en toeristisch gebied

Door Theo Huijskes

LICHTENVOORDE - De gemeente Oost Gelre wil Résidence Lichtenvoorde (Skik & Zo) op alle mogelijke manieren tegemoetkomen, zodat het vakantiepark annex horecabedrijf aan de Boschlaan in Lichtenvoorde kan uitbreiden. Portefeuillehouder Vincent van Uem: "Als gemeente willen wij de nieuwe ontwikkelingen en de daaraan gekoppelde uitbreidingen niet in de weg zitten."

Wethouder Van Uem merkt op dat het treffen van een nieuwe vergunning te maken heeft met de ontwikkeling van het vakantiepark in de afgelopen jaren. "Het is in feite begonnen als een klein kampeerterrein, waar vervolgens ook caravans werden geplaatst, die alsmaar groter werden. Dit was voor de gemeente aanleiding om de toe te passen regels strakker aan te trekken. Daarna diende zich een nieuwe exploitant aan, die zorgde voor verse economische impulsen, wat aanpassingen tot gevolg had, ook om permanente bewoning te voorkomen."

Dertig recreatieverblijven
Op het park worden dertig recreatieverblijven toegestaan met een oppervlakte tot maximaal 100 m2. Daarvan hebben er twintig een oppervlakte van 70 m2, vijf zijn 80 m2 en vijf woningen 100 m2. De helft heeft één bouwlaag en de andere helft twee bouwlagen. Daarnaast wordt voor de twaalf chalets van het eerste uur een tijdelijke omgevingsvergunning verleend tot 31 december 2028. Daarvoor is een procedure tot herziening van het bestemmingsplan nodig, alsmede een aanpassing van het op 29 januari 2008 vastgestelde kampeerbeleid. Het doel is om voor het terrein het accent te verschuiven van 'chaletpark' naar 'vakantiepark met chalets en vakantiewoningen'.

Voor wat, hoort wat
"Voor wat, hoort wat", verklaart wethouder Van Uem in algemene zin de medewerking van het gemeentebestuur. "Bovendien bewijzen wij onszelf hiermee een dienst door de kwaliteit op een vakantiepark aan te scherpen, waarbij tevens is bewerkstelligd dat voor de twee grootste vakantieparken in Oost Gelre een eensluidend bestemmingsplan gaat gelden. Eén van de toeristische ontwikkelingen van de laatste jaren bestaat uit het gegeven dat er steeds meer vraag is naar grotere accommodaties. De markt vraagt in toenemende mate kwaliteit en onderscheidend vermogen. En naast de aanwezigheid van een dergelijke grote voorziening in Groenlo, kan Lichtenvoorde nog wel wat meer verblijfsaccommodaties gebruiken. In dat verband mag Résidence Lichtenvoorde worden gezien als een kwaliteitspark en is daarom toeristisch gezien een aanwinst."
Overigens is ook voor vakantiepark Marveld Recreatie in Groenlo een regeling getroffen voor tal van verschillende, grotere recreatieverblijven.

Meer berichten
 

Nieuwsoverzicht

Meer berichten