" " " "
Wethouder Hoijtink hield een toespraak. Foto: Rob Stevens
Wethouder Hoijtink hield een toespraak. Foto: Rob Stevens

Proosten op het viaduct

EIBERGEN/GROENLO - Afgelopen donderdag was er een 'proostmoment' op het viaduct bij industrieterrein De Laarberg. Omwonenden, wethouders en medewerkers van Rijkswaterstaat en Naober18 hieven gezamenlijk het alcoholvrije glas. Waarom? Ter gelegenheid van de ingebruikneming van het viaduct, onderdeel van een half klaverblad, bij de Laarberg en de fietstunnel bij Hupsel.

Door Rob Stevens

Dit zijn daarmee de eerste 'kruisende' onderdelen van de nieuwe N18 die in gebruik worden genomen. Het halve klaverblad ligt op de grens van de gemeenten Berkelland en Oost Gelre.
René Hoijtink neemt na een van de projectleiders het woord als betrokken wethouder van Oost Gelre. Hij noemt de verbeterde bereikbaarheid van de regio als gevolg van de nieuwe N18 en de positieve invloed die dat hopelijk heeft op de bedrijvigheid op het regionale bedrijventerrein De Laarberg. Nu dit tracé na veertig jaar bestuurlijk gesteggel eindelijk is gerealiseerd hoopt hij op een vergelijkbare aansluiting tussen Varsseveld en Groenlo. Daarna heffen de in oranje veiligheidsvestjes gehulde medewerkers, belangstellenden en bestuurlijke notabelen gezamenlijk het glas op dit heuglijke moment.
Maar niet iedereen is tevreden. De familie Reukers heeft gemengde gevoelens. Zij zijn een aantal jaren geleden verhuisd omwille van de geluidsoverlast van de oude N18, toen ze er amper vijf meter vanaf woonden. Reden voor hen om hun woning meer achter op hun perceel opnieuw op te bouwen. De werkelijkheid heeft hen echter achterhaald. Ze wonen nu opnieuw op korte afstand van de nieuwe N18 en de parallelweg die verkeer naar het Duitse Vreden voert. Er zijn ook omwonenden aanwezig die een gelijk verhaal in hun voordeel kunnen houden. Er wordt gewonnen en verloren bij zo'n project.
Vrijdag werd de afslag naar de Vredenseweg definitief afgesloten. Vanaf dat moment gaat alle verkeer richting Vreden/Zwilbrock via het viaduct bij de aansluiting De Laarberg. Met de openstelling van het viaduct vervalt de kruising Vredenseweg met de bestaande N18 definitief. In een latere fase zal de gehele aansluiting en de N18 tussen Eibergen en Groenlo in gebruik worden genomen. Even verder bij de Stokkersweg is inmiddels alle grond en zand voor het uitkijkpunt Stokkersbarg bij de brug over de Berkel aangebracht. Over een paar weken wordt begonnen met de afwerking hiervan. Ook verdwijnen rond die tijd de tijdelijke fietsonderdoorgangen ter hoogte van de Oude Needseweg en de Brammeloweg. De nieuwe N18 vordert dus gestaag. In totaal is 27 km nieuwe weg aangelegd en 15 km bestaande weg aangepast tussen Varsseveld en Enschede. De verwachting is dat dit voorjaar de weg in gebruik wordt genomen.

Meer berichten