De twee panden in de Kevelderstraat, waarbij op de begane grond nog steeds een horecabestemming rust. Foto: Theo Huijskes
De twee panden in de Kevelderstraat, waarbij op de begane grond nog steeds een horecabestemming rust. Foto: Theo Huijskes (Foto: Theo Huijskes)

College geeft nog geen uitsluitsel over meer horeca in Groenlo

Onduidelijkheid over panden in Lepelstraat en Kevelderstraat

Door Theo Huijskes

GROENLO - De VVD-fractie blijft voorlopig nog in het ongewisse over een tweetal horeca- of woonontwikkelingen in het centrum van Groenlo. Het betreft de bestemming voor een pand in de Lepelstraat, waarin voorheen discotheek Pam Pam was gehuisvest, en een tweetal herbouwde panden in de Kevelderstraat, waarin op de begane grond daghoreca is voorzien met daarboven vier appartementenwoningen.

Tijdens de raadsvergadering informeerde de VVD bij monde van Kees Porskamp naar de stand van zaken in beide situaties. De VVD'er noemde de door hem in november gestelde vragen over de bestemming voor beide locaties. "Destijds kreeg ik als antwoord dat een soort hotel met twee kamers lichtelijk overdreven en zeker niet rendabel moet worden geacht. Bij mijn weten wil ook de betreffende ondernemer een andere invulling aan het geheel geven. Ik wil graag antwoord op de vraag waarom het college hieraan niet meewerkt en er nog onduidelijkheid is over de bestemming van het pand. "

Ook ten aanzien van een tweetal panden in de Kevelderstraat, waarin voorheen de zaken Legro en Voerman waren gehuisvest, vroeg Porskamp om meer duidelijkheid. "In november liet de wethouder het voorkomen alsof het creëren van daghoreca op deze bestemming de wens is van de ontwikkelaar. Navraag leert ons dat de ontwikkelaar hier graag iets heel anders wil realiseren. Waarom doorlopend de Kevelderstraat als horecastraat blijven aanmerken, terwijl er onlangs wel medewerking is verleend aan het omzetten van de horecabestemming in een woonbestemming voor het pand op nummer 16?"

Wethouder Vincent van Uem beperkte zich in zijn antwoord tot het pand in de Lepelstraat met de mededeling dat er een nieuw principeverzoek is ingediend voor de realisatie van vier appartementen en dat dit verzoek nog in behandeling is.

Horecastraat
Desgevraagd deelt Hans Klein Gunnewiek als woordvoerder van ontwikkelaar Gebroeders Klein Gunnewiek mee, dat men voorlopig nog blijft vasthouden aan de horecabestemming in beide panden in de Kevelderstraat. "Laat duidelijk zijn dat wij hier altijd alleen maar appartementen wilden. Maar toen wij hier zo'n vijf jaar geleden mee begonnen, wilde de gemeente in het kader van het Programma Stad Groenlo van de Kevelderstraat een horecastraat maken. Dus moesten wij met onze plannenmakerij terug van acht naar zes, naar vijf en inmiddels naar vier bijna gerealiseerde appartementen. Wij willen nog steeds vasthouden aan de horecabestemming op de benedenverdieping. Het wordt alleen een ander verhaal wanneer wij hiervoor na één, hooguit twee jaar geen aansprekende gegadigden hebben kunnen vinden. Dan moeten wij opnieuw met de gemeente aan tafel. In de tussenliggende periode moet het natuurlijk wel zo zijn dat de gemeente niet willekeurig her en der horecabestemmingen gaat wijzigen in woonbestemmingen. Want in dat geval blijft er van de oorspronkelijke doelstellingen weinig of niets over."

Voormalige Pam Pam
Met betrekking tot de beoogde bestemming voor de voormalige discotheek Pam Pam in de Lepelstraat, laat Peter Kruip van Peter Kruip Beheer BV weten dat hij de toestemming van de gemeente nodig heeft voor vier, eigenlijk vijf wooneenheden, wil de gehele operatie economisch gezien haalbaar zijn. "Om Groenlo te helpen aan een bepaalde vorm van huisvesting in de binnenstad, waaraan op dit moment grote behoefte is, moeten wij fors investeren. Maar wanneer wij voor drie appartementen 800 tot 900 euro huur per maand moeten vragen, haken alle gegadigden af. Voor een dergelijk bedrag wil niemand in de Lepelstraat wonen. Onze plannen hebben betrekking op twee gescheiden woningen en daarop zijn geen drie maar in ieder geval vier woonheden van toepassing. Als tegenprestatie gaan wij dan bovendien de totaal verwaarloosde achterzijde aan de Goudsmitstraat slopen, zodat daar het aanzicht weer in de originele staat wordt hersteld en er tevens ruimte komt ten behoeve van parkeerplaatsen voor de nieuwe bewoners."

Meer berichten