De Borculoseweg in Groenlo ondergaat dit jaar een herinrichting. Foto: Theo Huijskes
De Borculoseweg in Groenlo ondergaat dit jaar een herinrichting. Foto: Theo Huijskes

Herinrichting Borculoseweg komt dichterbij

Drukke verkeersweg maakt plaats voor een laan

Door Theo Huijskes

GROENLO - Wanneer alles volgens plan verloopt, zal direct na de zomervakantie van dit jaar een start worden gemaakt met een rigoureuze herinrichting van de Borculoseweg in Groenlo. Aanwonenden en gebruikers van deze weg, alsmede andere belanghebbenden klagen reeds vele jaren over de intensieve verkeersdrukte en daarbij in het bijzonder over het gebruik van deze weg. De ergernis spitst zich toe op het niet te tolereren rijgedrag van de automobilisten, waarvan wandelaars en met name fietsers veel hinder ondervinden.

Naast bewoners van de Borculoseweg heeft ook het bestuur van de Belangenvereniging Groenlo diverse malen - zelfs nog vorige week tijdens het periodiek overleg met het college - aan de bel getrokken bij het gemeentebestuur van Oost Gelre. Voorzitter Ben Verheij daarover: "Wethouder René Hoijtink heeft ons daarbij de toezegging gedaan dat herinrichting, waarbij zoveel mogelijk tegemoet wordt gekomen aan de wensen van de bewoners, nu echt dichterbij komt."

Traject van zestien jaar
Desgevraagd deelt Jan Brinkman, bewoner van het wooncomplex Den Koem grenzende aan de Borculoseweg, mee dat hij over de gemaakte vorderingen optimistisch is gestemd. "In 2002 heb ik de noodzaak tot herinrichting bij het gemeentebestuur aangekaart. In de afgelopen periode, een traject van zestien jaar, heb ik al te maken gehad met drie verschillende wethouders. Het heeft de vorming van een werkgroep tot gevolg gehad, waarin onder andere aanwonenden, ondernemers en onderwijs zijn vertegenwoordigd. Dankzij de medewerking van wethouder René Hoijtink lijkt er nu schot in de zaak te komen."

Informatiebijeenkomst
Een woordvoerder van de gemeente Oost Gelre laat weten dat er op maandag 5 maart in de Watermolenschool een informatiebijeenkomst plaatsvindt voor alle belangstellenden. "Dan kan men kennis nemen van de plannen, tot stand gekomen dankzij de in 2015 in het leven geroepen werkgroep. In eerste instantie strookten de wensen van de belangenbehartigers niet met het beleid van de gemeente. Maar daarna is er dankzij een goede samenwerking een breed gedragen plan uit de bus gekomen." De herinrichting van het traject begint bij de rotonde nabij Welgelegen tot aan de brug over de Slinge nabij de Deventer Kunstweg. "De Borculoseweg zal een metamorfose ondergaan, waarbij de aanduiding weg plaats zal maken voor laan. De laan wordt ruim 1.50 meter smaller, zodat er aan beide kanten een fietspad kan worden gerealiseerd van 1.80 meter breed. Verder zullen er middengeleiders worden aangebracht. Daarnaast wordt er het nodige geïnvesteerd in groenvoorzieningen, met name bomen. Wel zullen er enkele bestaande bomen, waarvan de levensverwachting vijf jaar of minder is, gekapt worden. Maar daarvoor komen talrijke nieuwe in de plaats, zodat er straks sprake is van een helemaal ingerichte en aangeklede laan."

Meer berichten