Medewerkers aan de preventieactie worden geïnstrueerd. Foto: Theo Huijskes
Medewerkers aan de preventieactie worden geïnstrueerd. Foto: Theo Huijskes (Foto: Theo Huijskes)

Grootscheepse preventieactie inbraken in Groenlo

Burgers maken te weinig gebruik van 112-melding

Door Theo Huijskes

GROENLO - In het kader van inbraakpreventie is vrijdagavond in een aantal Groenlose wijken een grootscheepse actie uitgevoerd. Aanleiding voor het in gang zetten van deze actie is het gegeven dat Groenlo de laatste tijd regelmatig het doelwit is van inbrekers. De actie werd op touw gezet door de politie in samenwerking met de gemeente Oost Gelre en leden van de Whatsapp buurtpreventie Groenlo.

Het doel van de actie was drieledig. Allereerst is het de bedoeling om de burgers waakzamer te maken. Verder is alles erop gericht om de meldingsbereidheid van de burgers te vergroten, en verder aandacht kweken voor preventieve maatregelen. De actie werd uitgevoerd door politie te paard, voetsurveillance, auto- en motorpolitie, en met inzet van politiestudenten. Ook de twee boa's (buitengewoon opsporingsambtenaren) van Oost Gelre verleenden medewerking aan de bij de brandweerkazerne gestarte actie.

'Uitstekend initiatief'
Burgemeester Annette Bronsvoort noemde de operatie een uitstekend initiatief, hoewel natuurlijk de aanleiding minder leuk is. "Dergelijke initiatieven zijn helaas noodzakelijk. Wij zijn niet gediend van inbraken in onze gemeente. Met de werkgroep Whatsapp buurtpreventie Groenlo is een goede basis gelegd. Maar wij willen meer en daarvoor hebben wij de medewerking nodig van onze burgers. Er waren onlangs in Groenlo vier inbraken op één dag. Een extra reden om het preventieve toezicht en de controles in de wijken aan te scherpen, om mogelijke verdachten in beeld te krijgen."

'Bel 112!'
Jelle Broekman, wijkagent in Groenlo, vertelt dat de preventieactie wordt uitgevoerd door zo'n twintig personen. "Regiobreed is het aantal inbraken toegenomen. De reden dat Groenlo daarbij een uitschieter is, kunnen wij nog niet achterhalen. Daarom willen wij de burgers van Groenlo oproepen om opvallende personen in het straatbeeld direct bij ons te melden. Er wordt nog veel te weinig gebruik gemaakt van de 112-melding. Mensen moeten niet schromen om 112 te bellen, bij ieder willekeurig onderbuikgevoel. Wij willen graag weten wat er speelt. Als politie kunnen wij het absoluut niet alleen. Het is prima dat er bij verdachte situaties gebruik wordt gemaakt van de Whatsapp buurtpreventie Groenlo. Maar ook daar is de afspraak: zodra je een verdachte situatie ziet: eerst 112 bellen, dan appen om de buurt te waarschuwen. Wij roepen iedereen op om bij opvallende, niet alledaagse situaties de juiste volgorde te hanteren. Wij als initiatiefnemers slaan de handen ineen, nu de burgers nog!"

Reageer als eerste
Meer berichten