Foto: Theo Huijskes

Subsidie Muziekvereniging Groenlo niet toereikend

Door grote aantal jeugdleden

Door Theo Huijskes

GROENLO - Het college van b&w van Oost Gelre is bereid om met Muziekvereniging Groenlo te praten over een aanvullende subsidie ten behoeve van de opleiding van het nog altijd groeiende aantal jeugdige slagwerkers. Wethouder René Hoijtink: "Wij hebben muziek en cultuur hoog zitten. Daarover praten kan altijd, maar dan moet het bestuur van de vereniging zelf wel met een goed onderbouwd plan komen."

De VVD vroeg aandacht voor Muziekvereniging Groenlo. De vereniging heeft een grote toename van jeugdleden. Naast jeugdige blaasmuzikanten zijn dat, waarschijnlijk ook door het succes van de Shuffle Percussion Group, tientallen jeugdige slagwerkers. "De blaasmuzikanten kunnen met subsidie een opleiding krijgen bij muziekschool Boogie Woogie. Dit geldt helaas niet voor de jeugdige slagwerkers. In verband met het gebrek aan de nodige capaciteit kan Boogie Woogie niet in deze vorm van opleiding voorzien. Het gevolg hiervan is dat Muziekvereniging Groenlo door middel van het inhuren van docenten zelf in deze opleiding voorziet. Een en ander gaat gepaard met extra hoge kosten, waarin men vervolgens ook nog eens niet gesubsidieerd wordt door de gemeente."

De VVD is van mening dat de vereniging financieel geholpen moet worden. "Het water staat de vereniging langzamerhand tot aan de lippen. Er moet een modus gevonden kunnen worden om deze actieve en nog altijd groeiende vereniging te kunnen helpen. Je kunt ze mijns inziens al uit de brand helpen wanneer je de subsidie, die normaliter per leerling naar Boogie Woogie gaat, in dit geval rechtstreeks naar de vereniging sluist. Overigens vinden wij dat alle muziekverenigingen in de gemeente Oost Gelre op basis van het aantal jeugdleden een subsidiebedrag toegekend moeten krijgen, waarbij ze vervolgens zelf kunnen bepalen waar ze hun muziekonderwijs willen inkopen en hierdoor niet afhankelijk zijn van wat Boogie Woogie hen kan leveren."

Verantwoordelijk voor Boogie Woogie
De coalitiepartijen CDA en OOG lieten weten de aandacht voor jeugd, muziek en popcultuur hoog in het vaandel te hebben. Wethouder René Hoijtink: "Maar naast het gegeven dat wij met meerdere muziekverenigingen in Oost Gelre hebben te maken, heeft Muziekvereniging Groenlo al een extra structurele subsidie van 3.000 euro toegekend gekregen. Daarnaast kennen wij onze verantwoordelijkheid met betrekking tot de muziekschool Boogie Woogie in Winterswijk. En daarin staan wij niet alleen, daarover hebben wij afspraken gemaakt met de gemeenten Aalten en Winterswijk. Maar evenals collega Hoenderboom kan ik nu nog geen concreet antwoord geven op de gelanceerde vraag. Wij gaan in gesprek en bekijken of er iets mogelijk is."

reageer als eerste
Meer berichten