De situatie Winterswijkseweg / Oude Winterswijkseweg wordt steeds drukker en daardoor ver-keersonveilig. Foto: Theo Huijskes
De situatie Winterswijkseweg / Oude Winterswijkseweg wordt steeds drukker en daardoor ver-keersonveilig. Foto: Theo Huijskes (Foto: Theo Huijskes)

Zorgen PvdA over onderliggend wegennet

Nog geen uitgewerkt plan voor ontsluiting nieuwe N18

Door Theo Huijskes

GROENLO - De PvdA-fractie in de gemeenteraad van Oost Gelre maakt zich grote zorgen over de, als gevolg van het nieuwe tracé N18, ontstane verkeerssituatie op en nabij de Winterswijkseweg en de Oude Winterswijkseweg in Groenlo, en heeft vele vragen omdat de gemeente ten opzichte van twee jaar geleden nog geen stap verder is met maatregelen voor het onderliggende wegennet.

Klein Tank noemde de ingebruikname van het tracé een heuglijk feit, maar koppelde daaraan een vraag, mede als gevolg van een memo van de wethouder over het onderliggende wegennet. "Onze fractie is geschrokken van de vele vragen die er op dit moment kennelijk nog steeds zijn bij het college over hoe het vele verkeer in Groenlo straks op een ordentelijke en verkeersveilige manier de nieuwe weg op en af moet. Wij vinden het zeer verontrustend dat wij ten opzichte van twee jaar geleden nog geen stap verder lijken te zijn. Destijds is de vraag al gesteld over wijze van ontsluiting van de 'Muziekbuurt' en van bedrijventerrein Brandemate. Nu jaren later moeten wij in een memo lezen dat dit college het allemaal nog niet weet."

Met aanwonenden in gesprek
PvdA-fractievoorzitter Klein Tank zegt wel gelezen te hebben dat portefeuillehouder Hoijtink in gesprek gaat met de buurtbewoners van de Oude Winterswijkseweg en de kruising Winterswijkseweg, en met de bedrijven Rabobank, Nedap en Flynth, vanwege het feit dat zij nu reeds de verkeersdrukte ervaren. "Ook de optie ontsluiting via het terrein brandweergarage schijnt weer uit de hoge hoed te worden getoverd. Waarom ligt er nu nog niet een goed doordacht plan met verkeerskundige onderbouwing en is uw college nu pas bezig om varianten uit te werken? Voor dit alles hebt u toch voldoende tijd gehad? Welke concrete oplossingen worden nu voorbereid? Ziet het college de optie 'brandweergarage' als een realistisch scenario? En wanneer kan de gemeenteraad een voorstel tegemoet zien?"

Onvoldoende personele bezetting
In zijn antwoord voerde wethouder het aspect 'onvoldoende personele bezetting' als belangrijkste oorzaak aan voor het gegeven dat er nog steeds geen definitief plan ligt. "Een en ander heeft te maken met het feit dat de verkeersdeskundige, die een eerste aanzet voor het plan heeft gegeven, is vertrokken. Zijn opvolger is inmiddels ook al weer van het toneel verdwenen met het gevolg dat nu ambtenaar drie aan zet is. Daarom ligt er nog steeds geen afgerond plan. Wij onderkennen de situatie en gaan in overleg om een goede oplossing te creëren. Daarbij moet de aanleg van een rotonde ter hoogte van de hoek Rabobank - Nedap - Flynth niet worden uitgesloten. Maar hiervoor zijn weer tijdrovende grondaankopen noodzakelijk." De opmerking over de rotonde leverde verbazing op, omdat de Winterswijkseweg en Oude Winterswijkseweg nog maar kort geleden helemaal gerenoveerd zijn.

Reageer als eerste
Meer berichten