Oost Gelre doet onderzoek onder vrijwilligersorganisaties

OOST GELRE - Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties zijn van grote waarde voor de gemeente Oost Gelre. Ze spelen een belangrijke rol op verschillende terreinen en leveren een grote bijdrage aan de leefbaarheid.

De gemeente vindt het belangrijk om vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties goed te ondersteunen en samenwerking te faciliteren. Daarom wordt een onderzoek uitgezet in Oost Gelre om een beeld te krijgen van de stand van zaken en vitaliteit van vrijwilligersorganisaties. Ook wordt onderzocht welke ondersteuningsbehoeften er bij vrijwilligersorganisaties bestaan, om inhoud kunnen geven aan de faciliterende rol richting vrijwilligers(organisaties).

Online vragenlijst
Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Movisie, het landelijk kennisinstituut voor sociale vraagstukken. De besturen van vrijwilligersorganisaties in Oost Gelre worden in de komende week per e-mail uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Zij kunnen een online vragenlijst invullen. Op 22 november volgt dan een bijeenkomst waarin de resultaten van het onderzoek teruggekoppeld worden. Alle vrijwilligersorganisaties ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Wie meer informatie over het onderzoek wil, kan contact opnemen met Eva te Poele van de afdeling Onderwijs, Welzijn en Zorg. Eva is te bereiken via het e-mailadres e.tepoele@oostgelre.nl of telefonisch op het nummer (0544) 39 35 35.

Meer berichten