Vanaf het begin van de partij. Staand vlnr. Trui Sellink, Annie Bleumink, Coby Nales, zittend vlnr. Doortje Everink en Theo van Uem. Foto: Mark Ebbers
Vanaf het begin van de partij. Staand vlnr. Trui Sellink, Annie Bleumink, Coby Nales, zittend vlnr. Doortje Everink en Theo van Uem. Foto: Mark Ebbers

Een donderdagmorgen om naar uit te kijken

Soos '08 bestaat tien jaar

Door Mark Ebbers

GROENLO – De club komt nauwelijks in de publiciteit. Toch bestaat Soos '08 al bijna tien jaar en heeft de Groenlose ouderensoos een vaste plek in de week van tientallen oudere Grollenaren. Een vijftal is er al sinds de eerste bijeenkomst bij. Elke donderdagmorgen komen zij en enkele tientallen anderen samen in een ruimte in d'Orangie. Om koffie te drinken, bij te praten en om te kaarten.

Degenen die niet mobiel genoeg zijn of geen vervoer hebben, worden vanaf 9.00 uur gebracht door vrijwilligers van Soos '08, een vaste groep van twaalf mensen, soms aangevuld met extra krachten die voor extra capaciteit zorgen of de vaste vrijwilligers vervangen. In de gemeenschapsruimte, met een panoramauitzicht op de Grolse gracht, staan een stuk of tien tafels opgesteld en wordt koffie of thee geserveerd vanuit de keuken/bar.
José Geuting (76) is een van de vrijwilligers, zij bemant de kassa. "De mensen betalen 5 euro, daarvoor krijgen ze twee keer koffie of thee en een ander drankje." Ze beaamt dat het maar net uit kan, zeker omdat Soos '08 volledig zonder subsidies draait.
Op een presentielijst houdt ze bij wie er is en wie er betaald heeft. Die betalingen gaan contant, de voertaal is dialect. De morgen begint 'officieel' om 9.30 uur. "Sommigen kunnen bijna niet wachten", constateert José elke week. Vanaf 10.00 uur wordt er door de meeste deelnemers gekaart en gerummikupt.

Een stukje geschiedenis: 2008-2018
Carla Heming (57) was tien jaar geleden een van de oprichters van Soos '08, samen met Ina te Braake. "De bedoeling was aanvankelijk alleen een wekelijks loket te organiseren, waar de doelgroep met vragen terecht kon", haalt Carla de begintijd terug. "Maar al gauw kwam vanuit de gebruikers, bewoners van d'Orangie maar ook anderen, de vraag naar een eigen recreatiezaal naar voren. Toen is deze ruimte bij d'Orangie aangebouwd door de Woonplaats. Wij huren de zaal een dagdeel per week. Daarnaast wordt de ruimte door de week heen door andere gezelschappen gebruikt."
Ze vervolgt: "Niet lang nadat Ina met haar spreekuur was begonnen, is de stichting Soos '08 opgericht, door een aantal burgers en belanghebbende clubs."
In de beginfase was er een fraaie financiële opsteker voor de nieuwbakken stichting: na een succesvolle presentatie op de stemavond voor het Rabobank Coöperatiefonds op Marveld werd 6000 euro toegekend. "Daarvan hebben we vooral spellen en rolstoelen gekocht."
De missie van Soos '08 vat Carla samen als: "Mensen uit hun sociaal isolement halen, vooral de mensen die niet snel ergens alleen naar toe gaan. We willen ze over de drempel halen."

Donderdagmorgen en meer
Het contact tussen de soos en de (potentiële) doelgroep wordt vaak gelegd via de thuiszorg, met name Sensire. Dan volgt een intakegesprek tussen de thuiszittende oudere en Toon Heinsman (75), de huidige voorzitter van Soos '08. "Ik noem het keukentafelgesprekjes", vertelt hij. "En die zijn over het algemeen erg leuk."
En als het dan klikt, dan is er een – meestal trouwe wekelijkse - bezoeker bij van de gezellige donderdagmorgen in d'Orangie. "Wat daar gebeurt, hangt in principe van de bezoekers zelf af", vertelt Carla. "Als iemand tien jaar elke donderdagmorgen wil rummikuppen, dan kan dat."
Naast de donderdagmorgens worden er voor de deelnemers door het jaar heen nog verschillende andere activiteiten georganiseerd, zoals een nieuwjaarsborrel, een carnavalsviering, een paasbrunch, een zomerbbq, een Sinterklaasviering en een kerststampottenbuffet.

De deelnemers aan Soos '08 zijn overwegend tachtigplussers, de groep vrijwilligers is een stuk jonger, dat begint rond de vijftig jaar. "We redden het met deze geweldige groep, maar nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom", doet Toon een oproep. "Het geeft voldoening. En we hebben met de vrijwilligersgroep ook nog een paar keer per jaar een leuk uitje." Mensen die zich willen aanmelden als vrijwilliger bij de soos, of meer informatie willen, kunnen elke woensdagmiddag bellen met hem: 0544-462787.

Jubileum en wisseling van de wacht
Op 18 oktober aanstaande wordt het tienjarig jubileum van Soos '08 officieel gevierd. Met (oud-)vrijwilligers, (oud-)deelnemers, sponsoren en het eigen huisorkest van de club. Op die dag vindt ook een voorzitterswissel plaats bij de stichting: Toon Heinsman draagt de figuurlijke hamer over aan Carla Heming. Toon blijft wel actief als vrijwilliger.
Net zoals Doortje Everink (83) jarenlang was, ze was in 2008 een van de medeoprichters van Soos '08. Maar noodgedwongen werd ze van vrijwilliger zelf deelnemer: "Ik kreeg op mijn tachtigste veel problemen met enkele ruggenwervels, waardoor ik minder mobiel werd en niet meer als vrijwilliger kon bijdragen." Daarom zit ze sindsdien 'aan de andere kant van de bar'. Elke donderdagmorgen begeeft ze zich, op eigen gelegenheid met een rollator, van het nabijgelegen complex 't Bagijn naar d'Orangie, op weg naar haar vaste kruisjastafel.
Net als Doortje Everink zijn ook de dames Trui Sellink, Annie Bleumink, Coby Nales en de heer Theo van Uem er van het begin af aan bij, soms eerst als vrijwilliger, soms direct als bezoeker/deelnemer.

Meer berichten