Bij deze oversteek over de N18 (Zwolseweg) moet het nieuwe viaduct komen. De overige oversteekpunten worden dan gesloten. Foto: Kyra Broshuis
Bij deze oversteek over de N18 (Zwolseweg) moet het nieuwe viaduct komen. De overige oversteekpunten worden dan gesloten. Foto: Kyra Broshuis

Viaduct N18 in begroting Oost Gelre

Algemeen

OOST GELRE - Het college van de gemeente Oost Gelre heeft in zijn begroting rekening gehouden met de komst van een viaduct over de N18. Dit viaduct moet ter hoogte van de Zwolseweg komen. Het is de bedoeling dat de overige oversteekplaatsen van de N18, ook die naar de Besselinkschans, dan worden gesloten. “We zijn in gesprek met Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland over dit project”, zo laat wethouder Karel Bonsen weten.

Door Kyra Broshuis

Onvoldoende oversteekmogelijkheden N18
In het onderzoek dat Rijkswaterstaat heeft laten doen naar de kruispunten op de N18 tussen Lichtenvoorde en Groenlo is het volgende gebleken: ‘Tussen Lichtenvoorde en Groenlo kent de N18 een ongeregeld kruispunt met de Grolsedijk en drie oversteken: Zwolseweg, tussen de Drabbelweg en de Slatmansweg, en een landbouwoversteek ter hoogte van de Winterswijkseweg 60. In de praktijk is bij het kruispunt N18 - Grolsedijk oversteken of links afslaan vanaf de zijweg nauwelijks mogelijk in de spits. De wachttijden zijn zo lang dat de kans groot is dat hier risico's worden genomen bij het links afslaan of oversteken. Tevens is gekeken naar de oversteekbaarheid van de oversteeklocaties, ook daarvoor geldt dat de wachttijden zo lang zijn dat de kans groot is dat hier risico's worden genomen bij het oversteken. Er is op het traject Lievelde geen duidelijke ongevalslocatie aan te wijzen. Maar uit een factsheet zijn 46 ongevallen bekend, die alle plaatsvonden op/binnen 300 meter van het aanwezige kruispunt en de oversteken. Hierbij zijn een dode en gewonden gevallen. Uit het oogpunt van verkeersveiligheid zijn maatregelen nodig om de risico's voor het kruisende verkeer te beperken.’

Steeds meer verkeer
‘Steeds toenemend verkeer op de N18 heeft gevolgen voor de oversteekbaarheid van het ongeregelde kruispunt en de oversteken. De hiaten zijn onvoldoende groot, waardoor de oversteekbaarheid slecht is. Men neemt risico's om over te steken, dit zorgt voor meer onveiligheid. Een toenemende verkeersdruk betekent een toenemend (onacceptabel) veiligheidsrisico.’ Volgens het rapport geniet een viaduct, geschikt voor alle verkeersdeelnemers, ter hoogte van de Zwolseweg, de absolute voorkeur.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant