Foto:

OOG na de raad

2010 herhaalt zich na de verkiezingen in 2022: PUINRUIMEN

Er zitten voor 200.000 euro onduidelijkheden in de begroting 2019 van Oost Gelre, stelde de OOG-fractie vast. Klopt, vond iedereen. Toch noemt wethouder Bonsen (VVD) zijn begroting degelijk. De onduidelijkheden à 200.000 euro schoof hij als onbelangrijk terzijde. En blijkbaar waren alle andere partijen het met hem eens!! De PvdA noemde deze begroting terecht 'niet-sociaal, niet solide en niet sluitend'. En diende zelfs een motie in, die zij echter op het allerlaatste moment tot ieders verbazing weer introk. De andere partijen reageerden niet eens op de onduidelijkheden. Ze werden net als door de coalitie van CDA en VVD voor zoete koek geslikt. Maar wethouder Bonsen spande nog niet eens de kroon op de begrotingsavonden. Dat deed wethouder Hoenderboom. Op jarenlang aandringen van de OOG-fractie om openheid van zaken te geven over de financiering van de miljoenenverslindende Jeugdzorg, antwoordde verantwoordelijk wethouder Hoenderboom telkens met een lang en mistig verhaal. Tijdens deze begrotingsvergadering bleek echter dat hij al jarenlang niet eens weet hoe de financiering in Oost Gelre geregeld is. Op beide avonden kwam hij op vragen van de OOG -fractie met een andere uitleg. Daardoor heeft hij eigenlijk een politieke doodzonde begaan. Jarenlang heeft hij de raad om de tuin geleid. Waarbij hij ook nog eens laconiek opmerkte dat, wanneer het niet gedaan zou zijn zoals het gedaan is een grote zorginstelling zou zijn omgevallen. De burgers van Oost Gelre moeten dus, volgens hem, ook nog slecht functionerende, grote instellingen in de benen houden!!

De OOG-fractie is de enige fractie die de handelwijze, waarbij Hoenderboom zich voortdurend verschuilt achter:" daar maken we in de regio beleid op", afkeurt. En daarvoor ook een motie indiende. Helaas dachten alle andere partijen daar anders over. Zij verscholen zich achter uitspraken als: ' Ja maar hij werkt toch zo hard', en ' hij doet toch zo z'n best'. Tja, als dat de politieke argumentatie blijft de komende 3 jaar, ja dan wordt het in 2022 weer net als in 2010, na een vijfjarige coalitie CDA-VVD, PUINRUIMEN voor het nieuwe college. OOG kon dan ook onmogelijk instemmen met deze begroting!

Meer berichten