Definitief besluit provincie over mestvergister Groenlo

GROENLO - De provincie Gelderland heeft dinsdag 6 november de definitieve omgevingsvergunning voor het bioraffinagebedrijf RMS in Groenlo gepubliceerd. Daarmee wordt de benodigde vergunning voor het vestigen van het bedrijf op Laarberg verleend. Het besluit en de bijbehorende stukken liggen van 6 november tot en met 17 december zes weken ter inzage.

Het bedrijf RMS Groenlo BV heeft op 29 maart 2017 de aanvraag ingediend voor het realiseren van een bioraffinagebedrijf op bedrijventerrein Laarberg. RMS gaat vloeibare mest, vaste mest en natuur- en bermgras verwerken tot gas en organische meststoffen.
Op de aanvraag en de ontwerpvergunning voor RMS zijn door veertien partijen zienswijzen en adviezen ingediend bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Een aantal zienswijzen hebben gezorgd voor aanpassing of aanvullende voorschriften in de vergunning. De voorschriften in de vergunning moeten de omgeving beschermen volgens landelijke normen en het provinciale beleid voor bijvoorbeeld geur. Ook voordat het bedrijf echt start met verwerken van de mest moet nog een aantal onderzoeken, zoals de werking van een gasdetectiesysteem, goedgekeurd worden door de ODRN. De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) ziet er op toe dat het bedrijf zich houdt aan alle vergunningvoorschriften.

Meer berichten