Columns

Kijkjes van de Grolse stadstoren | Van 'gemeudeluken' naar gastheren en gastvrouwen

Torenwachter: van de 'gemeudeluken' naar gastheren en gastvrouwen

Ja, beste Grollenaren, als je deze zin zo ziet dan weet je dat die op verandering duidt. Sterker nog: je kunt ook zeggen dat er iets verdwenen is en dat er plaats is gemaakt voor een meer eigentijdse beleving van gastvrijheid en ons oude noaberschap. Kan het misschien een beetje concreter, Torenwachter, hoor ik jullie roepen. Zeker, en daar ga ik nu aan beginnen. Dat valt dan weer niet tegen, geef toe.

Ons gebied staat bekend als een regio waar het allemaal gemeudeluk is, waar het noaberschap nog volop existeert en waar we mensen niet maar zo aan hun lot overlaten. En nu proberen we hier steeds die goede eigenschappen als het ware nog wat meer te verzilveren. Dat dit gebied daardoor gunstig afsteekt bij de rest van Nederland en de wereld; je moet nooit te laag inzetten want dan kom je nooit hoger.

Maar tegelijkertijd voelen we als het ware dat die oorspronkelijke eigenschappen eigenlijk een beetje uit een grijs verleden stammen, dat ze als het ware niet meer bij de tijd zijn. Wijzelf natuurlijk wel. En dat we dus op moeten naar een wat meer eigentijdse beleving van onze gastvrijheid. Ik weet zeker dat er deskundigen zijn die het allemaal veel beter kunnen verwoorden, maar daar zijn het nu juist ook deskundigen voor.

Bewijs van mijn stelling zag ik onlangs in de kranten toen er een grote foto verscheen met daarop 19 nieuwe gastheren en gastvrouwen die Oost Gelre nog beter op de kaart gaan zetten. Ja, u leest het goed: gastheren en gastvrouwen; dat is het einde van het tijdperk van de gewone gemeudeluken, die je vroeger nog weleens langs landerige of landelijke wegen aantrof en waarbij het praatje zich beperkte tot een 'moj'. Of de vroegere winkelier die eerst lang verhaalde over zijn familiebesognes en dan uiteindelijk kwam met de uitsmijter: "Haj toevallig nog iets ehad willen hebben?"

Kijk, we gaan een andere tijd in. We slaan een bladzijde om en beginnen aan een nieuw hoofdstuk. Is dat nodig? Ik dacht van wel. Het toerisme neemt gestaag toe, ook hier gelukkig en het is nu eenmaal zo dat je met de nieuwe ontwikkelingen mee moet. Dus ik kan me voorstellen dat de recreatie- en horecaondernemers hier een vriendelijke en tevens professionele toon willen aanslaan en daar hoort zeker een doos bij met het benodigde gereedschap daarvoor. Niet alleen in technische zin zodat je voorkomt dat een hotelgast niet meteen door een gammel hotelbed dondert of wanhopig zoekt naar een passend wijnglas. Dat moet ook allemaal fijn in orde zijn, maar je moet ook een professioneel gastheerschap kunnen ontplooien en dat is net wat anders dan alleen gemeudelukheid. Ik begriep 't.

En ze weten nu ook nog meer van het landschap hier, excursiemogelijkheden enzovoort.

Ja, dat is dus nodig en nu hebben we 19 nieuwe gastheren en gastvrouwen die daar extra cachet aan geven. Let wel op de zin: '19 nieuwe gastheren en gastvrouwen'. Er zijn er dus al (veel) meer. Dat is juist het slimme van die kop van het artikel, die door de maker wellicht niet eens zo is bedoeld, maar wel aanslaat als je er over nadenkt.

Al met al, beste Grollenaren, toch best een mooi bericht en we hebben er wat aan de komende jaren. Wat doe je er zelf mee, Torenwachter, hoor ik jullie roepen.

Nou, ik zei al dat het belangrijk is, maar voor mij is het nog belangrijker dat als ik op een avond even de kroeg induik en de kastelein zegt: "Net as gisteren?"


Torenwachter

Meer berichten