Richard Klein Tank vindt dat het college een aanvullende informatiebijeenkomst moet organiseren over de mestvergister van RMS. Foto: Kyra Broshuis
Richard Klein Tank vindt dat het college een aanvullende informatiebijeenkomst moet organiseren over de mestvergister van RMS. Foto: Kyra Broshuis

Géén extra infobijeenkomst RMS

Algemeen

PvdA vraagt het college om meer informatie

Door Kyra Broshuis

GROENLO - Tijdens de raadsvergadering heeft de PvdA aan het college vragen gesteld over de stand van zaken rondom de mestvergister van RMS. In een memo aan de raad over de afgegeven omgevingsvergunning van de provincie staat dat de vergunning er ‘gedegen’ uitziet, zo zegt fractievoorzitter Richard Klein Tank.

Burgers én bedrijven maken zich zorgen
“De PvdA-fractie is verbaasd over deze summiere reactie en het volledig achterwege blijven van actieve communicatie richting de samenleving. Want al op 24 februari 2015 heeft de raad bij motie uitgesproken dat de gemeente, gezien de grote maatschappelijke impact van de bioraffinage (en de ongerustheid onder de bevolking over de mogelijke overlast en risico’s), ook zelf een actieve rol moet spelen in de communicatie naar burgers, ook al is het college van B&W niet zelf het bevoegd gezag. En daar is ook alle aanleiding voor. Want de mogelijke verkeersproblemen op de Laarberg liggen op het bordje van de gemeente, de verkleining van de geurcirkel roept vragen op, het is onduidelijk waarom de provincie een kwaliteitsmanagementsysteem niet van toegevoegde waarde acht en er blijft ongeloof dat er geen MER (milieueffectrapportage) is gemaakt. Uit de zienswijzennota blijkt dat het niet alleen burgers zijn, maar ook bedrijven op de Laarberg die zich zorgen maken”, zegt Klein Tank. Hij wil van de wethouder weten op welke gronden het college de vergunning als ‘gedegen’ beoordeeld. Ook wil de fractievoorzitter van de PvdA graag op korte termijn een een openbare informatiebijeenkomst waarbij uitleg wordt gegeven over de vergunningverlening en over het standpunt van het college hierover.

Geen reden tot actie
Wethouder Bart Porskamp zegt dat het een degelijk proces is geweest. “Het college heeft steeds duidelijk gecommuniceerd dat er een infobijeenkomst zou worden gehouden vóór de terinzagelegging van het voorlopig ontwerp. De ODRN (Omgevingsdienst Regio Nijmegen) heeft een infobijeenkomst gehouden bij De Mattelier. De verschillende stakeholders zijn steeds geïnformeerd over de voortgang. De provincie heeft het besluit via een persbericht bekendgemaakt. Dat hebben wij ook gedaan. De belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, zijn ook ingelicht.” De wethouder meldt dat er naar alle waarschijnlijk een groep tegenstanders naar de rechter zal stappen. “Wij zien op dit moment geen reden tot actie onzerzijds. We hebben begrepen dat RMS, ondanks dat ze in principe kunnen starten met de bouw, niet eerder zal starten voordat alle procedures afgehandeld zijn. Ook die van een eventuele rechtsgang.” Klein Tank zegt de bijeenkomst bij De Mattelier niet voldoende is. “Er zijn wijzigingen in de vergunning doorgevoerd. Wij vinden dat voldoende aanleiding om een goed georganiseerde bijeenkomst te houden. Het is jammer dat dat niet gebeurt."

Advertenties doorgeplaatst vanuit Groenlose Gids