De door Kramer & Molenveld aangelegde binnentuin. Foto: Theo Huijskes
De door Kramer & Molenveld aangelegde binnentuin. Foto: Theo Huijskes

Het Heydenrijck heeft een eigen Heydenhof

Na realisatie vier appartementen nu ook een ontmoetingstuin

Door Theo Huijskes

GROENLO - In de afgelopen week heeft de afronding plaatsgevonden van het zogenoemde Heydenhof, een binnen- dan wel ontmoetingstuin bij het wooncomplex Het Heydenreijck in Groenlo. De nieuwe tuin maakt onderdeel uit van het medio juni 2017 met medewerking van de gemeente Oost Gelre in gang gezette project om het wooncomplex aan de Mattelierstraat in het kader van het Programma Stad Groenlo nieuw leven in te blazen. Het ter hand genomen project had mede te maken met de ter plekke uitgevoerde verhuizing van de Openbare Bibliotheek naar Scholengemeenschap Marianum aan de Lichtenvoordseweg, de daaruit voortvloeiende sloop van het oude bibliotheekgebouw en vervolgens de realisatie van een viertal woonappartementen. Daarbij onderging tegelijkertijd de voorgevel van het wooncomplex Het Heydenreijck aan de voorzijde en ware metamorfose.

De fraaie binnentuin van het complex, die zich uiteraard pas in het voorjaar en de zomer van 2019 van een mooie, kleurrijke kant zal laten zien, is ontworpen, aangelegd en ingeplant door Hoveniersbedrijf Kramer & Molenveld uit Groenlo. Thom Kramer deelt desgevraagd mee dat hij reeds in augustus 2016 is benaderd door architect Herman van der Heijden met het verzoek om een ontwerp te maken voor de tuin. "Dat het vervolgens ruim twee jaar heeft geduurd, heeft met name te maken met de af te ronden procedures alsmede met de opgelopen vertraging als gevolg van de renovatie van de Mattelierstraat. Het voormalige binnentuintje had een oppervlakte van circa 100 m2, maar is door de sloop van de voormalige bibliotheek uitgebreid naar 300 m2. Daarbij dient wel aangetekend te worden dat de uitbreiding van 200 m2 zich bevindt op het dak van de aan de bewoners toebehorende opberg- c.q. opslagruimtes."

Het was in 2017 investeerder Erwin Wessels van Wessels Vakbouwers uit Lichtenvoorde, tevens koper van de voormalige bibliotheek, die ervoor zorgde dat er in samenwerking met de vereniging van eigenaren een revitaliseringsplan werd opgesteld. In het verlengde van dat plan heeft de gemeente Oost Gelre toestemming verleend voor de bouw van vier (senioren)appartementen in de voormalige bibliotheek, mits daarbij tevens de totale gevelverbetering werd uitgevoerd. Anders gezegd, een toevoeging van vier woningen was alleen mogelijk wanneer de opknapbeurt de gehele gevel zou aangaan. Daarnaast werd aan de toestemming de voorwaarde gekoppeld dat te realiseren binnentuin wordt omgedoopt in een openbare stadstuin, waarbij er weer een doorgang vanaf de Mattelierstraat richting de Lievelderstraat komt en dat ook andersom. Verder is daarbij afgesproken dat de vereniging van eigenaren van Het Heydenrijck verantwoordelijk is voor het totale toezicht, alsmede het onderhoud van de binnentuin.

Meer berichten