Foto: PR
Foto: PR

Vooralsnog geen vuurwerkvrije groenzones in Oost Gelre

OOST GELRE - Raadslid Paul Wallerbos van OOG pleitte in de raadsvergadering voor vuurwerkvrije zones in groenzones, zoals (dieren)parken en speelplekken. Volgens OOG worden onder andere in de Groenlose grachtzone, de omgeving van dierenpark De Halve Maan en diverse parken in Lichtenvoorde de dieren onnodig verstuurd of verjaagd. Burgemeester Bronsvoort, portefeuillehouder in deze kwestie, ziet met het college momenteel geen aanleiding om dat te doen.

Door Kyra Broshuis

Steeds meer overlast
“Wat OOG betreft is het vuurwerk een mooie traditie waar jong en oud veel plezier aan kunnen beleven. Wij als OOG constateren echter dat er steeds vaker vuurwerk wordt afgestoken op plekken in en rondom onze kernen waar dat overlast en vervuiling oplevert en dan met name buiten de toegestane afsteekperiode, die sinds vorig jaar ligt tussen oudejaarsdag 18.00 uur en nieuwjaarsnacht 02.00 uur. Groepen jongeren zoeken namelijk bewust de anonimiteit op in groenzones, (dieren)-parken en speelplekken, waar men dan, buiten het zicht van de politie, het vuurwerk afsteekt. Dit heeft tot gevolg dat de dieren in die groenzones, en soms ook de parkdieren, onnodig worden verstoord en verjaagd, dat er vuurwerkrestanten, met name plastic onderdelen, blijvend in het milieu verdwijnen en dat de gemeente dikwijls opdraait voor de opruim- en schoonmaakkosten”, legt Wallerbos uit. OOG zegt door verschillende burgers en vrijwillige dier- en parkverzorgers benaderd te zijn met de vraag of het mogelijk is om deze groenzones, bijvoorbeeld de Groenlose grachtzone met omgeving dierenpark en diverse parken in Lichtenvoorde, vuurwerkvrij te maken. Het college van Oost Gelre kan deze onnodige verstoring en vervuiling van onze groenzones voorkomen door op basis van de APV (artikel 2:73) vuurwerkvrije zones aan te wijzen. “Oost Gelre loopt hiermee zeker niet voor de troepen uit: Doetinchem en Winterswijk hebben al jaren een afsteekverbod ingesteld voor onder andere parken en kinderboerderijen”, zo vertelt Wallerbos. Hij wil van het college weten of het bereid is kwetsbare groenzones tijdens oud en nieuw aan te wijzen als vuurwerkvrije zones. Niek Bragt van het CDA steunt het pleidooi van OOG en stelt voor om het stadspark van Groenlo tot een vuurwerkvrije zone te bestempelen.

Patrick Pos van de Stichting Dierenpark De Halve Maan zou het absoluut toejuichen als het stadspark vuurwerkvrij wordt verklaard. “Dat zou heel fijn zijn. De dieren zullen dan meer rust krijgen tijdens oud en nieuw. Vuurwerk en vooral het knalwerk leveren onnatuurlijke geluiden op. Als we problemen kunnen vermijden door het park vuurwerkvrij te maken, zou dat heel mooi zijn.”

Zelf oplossen
Portefeuillehouder Bronsvoort meent dat oud en nieuw in Oost Gelre relatief rustig verloopt en dat de schade relatief laag is. Landelijk scoort de gemeente het laagst wat betreft klachten over vuurwerkoverlast. Het college ziet momenteel geen aanleiding om vuurwerkvrije zones in te stellen. “De Oost Gelrese samenleving is prima in staat zelf de problemen op te lossen en overheidsregulering lijkt dan een te zwaar middel.” Zij roept mensen op hun rommel op te ruimen. “Bovendien is de handhaving lastig, omdat de handhavers dan op andere plekken nodig zijn”, verklaart de burgemeester. OOG geeft aan de beslissing van het college maar deels te begrijpen, en het gebrek aan handhavers geen geldig excuus te vinden om dan maar geen vuurwerkvrije zones in te voeren. OOG heeft daarom de burgemeester verzocht om in een later stadium terug te komen op vuurwerkvrije groenzones. Wordt vervolgd.

Meer berichten