Oost Gelre werkt aan keurmerk Veilig Buitengebied

Wietteelt, prostitutie en drugslabs vormen een gevaar voor het buitengebied

Door Kyra Broshuis

OOST GELRE - “Onze gemeente kent een relatief groot buitengebied waar het nu nog redelijk veilig is. Dat willen we graag zo houden”, zegt burgemeester Bronsvoort van de gemeente Oost Gelre. Er komt een enquête naar de veiligheid in het buitengebied, een eerste stap om het keurmerk ‘Veilig Buitengebied’ te verkrijgen.

Ondermijnende criminaliteit
Het buitengebied is vooral in trek voor zogenaamde ondermijnende criminaliteit. Dat is misdaad die de maatschappelijke structuren of het vertrouwen daarin schaadt. Onder ondermijnende criminaliteit valt bijvoorbeeld de illegale wietteelt, gedwongen prostitutie en een xtc-lab dat giftig afval in de natuur of in woonwijken dumpt. “Ook onze inwoners, boerenbedrijven en overige ondernemers in het buitengebied krijgen of kunnen te maken krijgen met bovenstaande criminele activiteiten. Met het Keurmerk Veilig Buitengebied slaan publieke en private partijen de handen ineen om de oprukkende criminaliteit in (agrarische) buitengebieden het hoofd te bieden”, zo legt de burgemeester uit.

Enquête onder 2000 bedrijven en particulieren
Om een goed beeld te krijgen van wat zich in het buitengebied afspeelt, wordt een enquête gehouden. Ongeveer 2000 adressen - bedrijven en particulieren - in het buitengebied krijgen de vraag om aan de enquête mee te werken. Ook wordt voor Oost Gelre geïnventariseerd welke samenwerkingspartners van belang zijn voor het keurmerk Veilig Buitengebied. Hierbij kan, naast de gemeente, gedacht worden aan de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO), Natuurmonumenten, wildbeheereenheid Oost Gelre, waterschap Rijn en IJssel, Politie, Openbaar Ministerie en Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. De samenwerking zorgt voor korte lijnen, verbeterde onderlinge communicatie en informatie-uitwisseling. Door informatie te delen en te bundelen krijgen samenwerkingspartners een betere informatiepositie en kunnen gerichte maatregelen worden genomen, zo is het plan.

Voorkomen dat criminelen zich hier vestigen
Met het keurmerk Veilig Buitengebied worden ondernemers en inwoners bewust gemaakt van de mogelijke criminele activiteiten die plaats kunnen vinden in het buitengebied. Door ondernemers en inwoners bewust te maken kunnen zij beter signalen opvangen en weten zij hoe ze moeten reageren op het moment dat zij benaderd worden of verdachte situaties zien in hun omgeving. “Hiermee wordt het awareness vergroot en wordt voorkomen dat criminelen zich gaan vestigen in het buitengebied van Oost Gelre”, zegt de burgemeester. Op dit moment zijn, naast de gemeente Oost Gelre, ook onder andere Aalten, Berkelland en Winterswijk bezig met het realiseren van een keurmerk Veilig Buitengebied. De gemeente Bronckhorst heeft het keurmerk al. De werkzaamheden in het kader van het keurmerk Veilig Buitengebieden houden overigens niet op als het keurmerk uitgereikt is. “Samenwerkingspartners blijven elkaar, ook na het behalen van het keurmerk, structureel zien om de strijd tegen ondermijning aan te kunnen blijven gaan”, besluit burgemeester Bronsvoort.

Meer berichten