Burgemeester Bronsvoort, Addy Donderwinkel, Jürgen Schütte, Liesbeth Huyzer, Burgemeester Stapelkamp (vlnr). Foto: Frank Vinkenvleugel
Burgemeester Bronsvoort, Addy Donderwinkel, Jürgen Schütte, Liesbeth Huyzer, Burgemeester Stapelkamp (vlnr). Foto: Frank Vinkenvleugel

Nationale Politie op bezoek bij gemeenten Aalten en Oost Gelre

DINXPERLO - Op uitnodiging van de burgemeesters Stapelkamp van gemeente Aalten en Bronsvoort van Oost Gelre, bracht Liesbeth Huyzer, lid korpsleiding van de Nationale Politie, vrijdag een bezoek aan de twee gemeenten. Dit bezoek was met name gericht op de politiezorg in de buitengebieden en de politiecapaciteit van het politiekorps Achterhoek-Oost. Vooral met het oog op een veranderend buitengebied, de toenemende criminaliteit én de grensoverschrijdende politiesamenwerking, werd tijdens een kleine evaluatie op het Politiesteunpunt in Dinxperlo wel duidelijk dat een bezuiniging op de politiecapaciteit in deze regio verre van wenselijk is.

Door Iris Jansen

Vooral burgemeester Bronsvoort heeft zich afgelopen tijd sterk gemaakt om de capaciteit van de politieorganisatie in de Achterhoek niet te verminderen, zoals gepland was. "Door het uitgestrekte buitengebied en de toenemende leegstand van schuren, neemt de drugscriminaliteit toe wat niet alleen een ondermijnende werking heeft op de samenleving maar ook een afnemende veiligheid van de regio veroorzaakt. Tijdens de onlangs gehouden Conferentie Politiezorg, ging Liesbeth Huyzer van de Nationale Politie in op de uitnodiging van burgemeester Stapelkamp en mij in om samen met ons en de politieteams, onze gemeenten te bezoeken om zo een indruk te krijgen van het gebied en het politiewerk."

Huyzer: "Ik heb de uitnodiging om ter plekke te gaan kijken naar de specifieke kenmerken van het werkgebied van harte aangenomen. Het is immers een groot verschil of je het nu hebt over het politiewerk in de randstedelijke gebieden of hier in de uitgestrekte buitengebieden. En in gemeente Aalten speelt bovendien het grensoverschrijdende politiewerk een bijzondere rol. Het lokale maatwerk blijft een belangrijk punt. De bevolkingsdichtheid is weliswaar kleiner dan in het westen maar hier ligt alles veel meer verspreid, de afstanden die de politie moet afleggen neemt veel tijd in beslag. Criminaliteit kan hier makkelijker onopgemerkt blijven dan in dichtbevolkte gebieden. Een wijkagent heeft hier echt een belangrijke functie; hij moet zichtbaar, vertrouwd en benaderbaar zijn voor de inwoners van het dorp of gebied waarin hij werkzaam is. Vooral dit steunpunt in Dinxperlo heeft een belangrijke rol als Internationaal Politiebureau met zowel een Nederlandse als Duitse wijkagent." Burgemeester Stapelkamp haakt hier meteen op in: "Dit politiesteunpunt zou ik graag willen behouden in Dinxperlo; het speelt niet alleen een belangrijke rol hier op de grens maar ook in de gemeente Aalten. Dit zeg ik met het oog op de toekomstige dorpsontwikkelingen van Dinxperlo. Het is belangrijk een plek te hebben waar we bijeen kunnen komen voor bijvoorbeeld overleg tussen de beide politieteams, maar die ook voor burgers makkelijk toegankelijk is. Zo staat de politie dichter bij de burgers."

Ook de aanwezige wijkagenten beamen het belang van het Internationale Politiebureau. Addy Donderwinkel, wijkagent voor Dinxperlo en De Heurne en zijn Duitse, zeer goed Nederlands sprekende collega Jürgen Schütte, vertellen dat door de directe samenwerking op dit politiebureau zaken veel sneller kunnen worden opgepakt en afgehandeld. "Zeker door het verdrag van Enschede", vertelt Schütte. "In maart 2005 is er in Enschede een overeenkomst getekend tussen Nederland en Duitsland die onder andere de bevoegdheden vastlegt voor Nederlandse en Duitse politieagenten op elkaars grondgebied. We mogen nu dus grensoverschrijdend politiehandelingen verrichten. Ik kan iemand die vanuit Duitsland naar Nederlands grondgebied vlucht aanhouden en arresteren. Dat kan mijn Nederlandse collega dus precies zo op Duits grondgebied. Politie en Polizei kunnen elkaar nu assistentie verlenen en makkelijker informatie uitwisselen." Ook Donderwinkel juicht de samenwerking alleen maar toe: "Zaken kunnen nu veel sneller worden afgehandeld en opgelost. Wanneer je alles via de lange lijnen moet regelen, gaat er soms kostbare tijd verloren. Zo kunnen we veel daadkrachtiger optreden. We hopen door hier elke dag aanwezig te zijn, dat burgers ook makkelijker zaken melden. Maar natuurlijk kan dat ook anoniem via telefoonnummer 0800-7000."

Burgemeester Bronsvoort vult aan: "Het is ook belangrijk om bewoners te informeren wanneer er in hun omgeving criminele activiteiten zijn ontdekt en waar mensen op moeten letten en wanneer ze aan de bel moeten trekken. Alleen met elkaar kunnen we onze leefomgeving veilig houden. Daarom moet er ook voldoende politiecapaciteit zijn om dat te bewerkstelligen. We zijn blij dat we vandaag hebben kunnen laten zien dat de politiesterkte niet overal bepaald kan worden aan de hand van het aantal inwoners, maar dat gebiedsomstandigheden ook belangrijk zijn voor het vaststellen van de politiesterkte."

Ook burgemeester Stapelkamp was zeer tevreden over het bezoek van Liesbeth Huyzer: "Het was een geslaagd bezoek; dit gebied zorgt nu eenmaal voor andere vragen van de politie. Het was zeer waardevol om persoonlijk de situatie te kunnen laten zien aan de top van de Nationale Politie."

Meer berichten