De achterzijde van de voormalige Rabobank. Foto: Kyra Broshuis
De achterzijde van de voormalige Rabobank. Foto: Kyra Broshuis

OOG vraagt naar leegstand Wheme Groenlo

GROENLO - Paul Wallerbos van de fractie van OOG heeft het college vragen gesteld over de stand van zaken op de Wheme in Groenlo. “De ontwikkeling en uitvoering van Plan Stad Groenlo is de afgelopen tien jaar zeer succesvol geweest. Dankzij een heldere visie, consistent beleid en het verleiden van marktpartijen, burgers en ondernemers werden verschillende, vaak karakteristieke en monumentale panden, die langdurig leeg stonden wellicht van de sloophamer gered. En kregen ze vervolgens een prachtige invulling. Denk hierbij onder andere aan Welgelegen, het Brouwersnös, pand Legro en De Mattelier”, zo zegt Wallerbos.

Door Kyra Broshuis

Geen nieuwe rotte kiezen
Daarmee is het plan echter niet af. Wallerbos vervolgt: “Het blijft belangrijk om, ondanks al deze successen, als college alert te blijven op bestaande of toekomstige leegstand, om zo nieuwe rotte kiezen in de binnenstad van Groenlo te voorkomen. Door onder andere de komst van De Mattelier, de renovatie van het Whemeplein en de gevelverfraaiing van Het Heydenrijck en de invulling van de voormalige bibliotheek is de entree vanaf de Winterswijkseweg ook sterk verbeterd, wat belangrijk is gezien de toeristische route binnenstad - Marveld. Wij als OOG-fractie maken ons echter zorgen over twee potentiële rotte kiezen in dit gebied, het betreft twee grote beeldbepalende gebouwen, namelijk het leegstaande voormalige Rabobank-gebouw en het leegstaande voormalige Sensire-gebouw.”

Wat zijn de plannen
Wallerbos wil van het college weten wie momenteel de eigenaren van de twee gebouwen zijn en wat de oorzaak van de blijvende leegstand is. “Is het college in contact met de gebouweigenaren, en wordt er door het college proactief met alle mogelijke betrokken partijen gezocht naar een alternatieve invulling van deze locaties? En zo ja, wat is de status hiervan en heeft het college al zicht op een invulling van de beide locaties in de nabije toekomst?”, zo vraagt hij aan het college.

Ideeën die het niet haalden
Wethouder Bart Porskamp vertelt te weten wie de eigenaren zijn. “De eigenaar van het voormalige Rabobankgebouw is de Woonplaats en het pand aan de Wheme is van een belegger uit Wassenaar. Het Rabobankpand staat leeg sinds 2010 na het vertrek van een uitzendbureau. Het pand aan de Wheme staat leeg sinds het najaar van 2017 na het tijdelijke gebruik door het Marianum. De school zelf werd toen verbouwd. Voor de voormalige Rabobank geldt dat er verschillende plannen zijn gemaakt die elke keer de eindstreep niet hebben gehaald. Het gaat om plannen als woningbouw, appartementen en de vestiging van een supermarkt. Voor het pand aan de Wheme zijn helaas nog geen gebruikers gevonden voor langere tijd. Ook voor dit gebouw zijn plannen geweest die het niet hebben gehaald. We hebben als gemeente contacten met beide eigenaren. Met de Woonplaats is afgesproken dat de visie voor Groenlo verder wordt uitgewerkt waarin dit pand nadrukkelijk wordt meegenomen. We hebben onlangs ook een gesprek gehad met de eigenaar van het pand Wheme. In februari staat een vervolgafspraak gepland. Wij zullen de raad op de hoogte houden van de mogelijke ontwikkelingen.”

Meer berichten