Sportpark Den Elshof van S.V. Grol. Foto: Theo Huijskes
Sportpark Den Elshof van S.V. Grol. Foto: Theo Huijskes

Veel deelname aan enquête Grol - Grolse Boys

Werkgroepleden Michel Hoffman (Grol) en Achmed Taouil (Grolse Boys) beiden positief

Door Theo Huijskes

GROENLO - Het mogelijk samengaan dan wel het doorvoeren van een daadwerkelijke fusie tussen de twee Groenlose voetbalverenigingen Grol en Grolse Boys heeft bij de leden van beide clubs de nodige aandacht. Een en ander blijkt uit het respons naar aanleiding van een uitgezette enquête onder de leden van beide sportverenigingen.

Zoals een tijd geleden gemeld hebben de beide in het leven geroepen werkgroepen 'Verkenning fusie' van de - aan de Oude Winterswijkseweg en Beltrumseweg gehuisveste - verenigingen in de maand januari zowel de spelende als de ondersteunende leden aangeschreven met het verzoek om een digitale vragenlijst te beantwoorden. De daarop binnengekomen respons willen de beide werkgroepen aanwenden om een volwaardig advies te kunnen uitbrengen aan de beide hoofdbesturen.

Twee keer drie
De werkgroep bij Grol bestaat uit Noëlle Neeleman, Michel Hoffman en Dennis Pasman en de werkgroep bij Grolse Boys uit Peter Grooten, Arjan Paf en Achmed Taouil.

Grol
Bij de sportvereniging Grol is de enquête in de afgelopen week afgesloten. Hier hebben maar liefst 442 leden gehoor gegeven aan het verzoek om de vragenlijst in te vullen. Michel Hoffman, lid van de werkgroep, is erg tevreden met de in de praktijk gebrachte medewerking. "Vergeet niet dat wij bij Grol situaties kennen, waarbij drie of vier gezinsleden lid zijn van Grol en die zijn aangeschreven om hun reacties via één enquêteformulier aan te dragen. Daarnaast zijn er diverse leden, die vinden dat zij te ver van de materie afstaan om hun oordeel te geven." Hoffman hoopt en vertrouwt erop dat er in de komende maanden snel duidelijkheid komt op de vraag hoe beide voetbalclubs verder gaan.

Grolse Boys
Ook bij Grolse Boys krijgt de enquête de nodige aandacht onder de leden. Volgens Achmed Taouil valt de werkwijze van de werkgroep erg goed bij de eigen aanhang. "In tegenstelling tot zustervereniging Grol kunnen onze leden ook deze week het enquêteformulier nog invullen. Maar het inmiddels binnengekomen aantal stemt ons reeds bijzonder positief." Ook werkgroeplid Peter Grooten ziet het uiteindelijke resultaat met vertrouwen tegemoet.

Het vervolg
Het is de bedoeling dat beide werkgroepen nog deze maand bij elkaar komen om de resultaten niet alleen in kaart te brengen, maar ook met elkaar te bespreken. Daarbij is het niet alleen de bedoeling om de resultaten van het verenigingsonderzoek richting alle leden van beide clubs terug te koppelen, maar ook om door beide werkgroepen afzonderlijk aan beide hoofdbesturen een passend advies voor de fusie dan wel samenwerking voor te leggen.


www.svgrol.nl

www.grolseboys.nl

Meer berichten