Een beeld van een eerdere lichtjesavond. Foto: Theo Huijskes
Een beeld van een eerdere lichtjesavond. Foto: Theo Huijskes

Lichtjesavond in het kader van samenzijn, troost en herinnering

Vrijdag 15 februari op de R.K. Begraafplaats in Groenlo

Door Theo Huijskes

GROENLO - Andermaal met gebruikmaking van het veelzeggende uithangbord 'Ik brand een kaarsje ter herinnering aan jou' wordt vrijdag 15 februari op de R.K. Begraafplaats in Groenlo een lichtjesavond georganiseerd. Een alom door jong en oud gewaardeerde en daarom door alle lagen van de bevolking omarmde activiteit, die op vrijdag 27 februari 2016 voor de eerste maal plaatsvond. Tijdens deze avond, waarvoor de tijdsduur is vastgesteld van 19.00 uur tot 20.30 uur, is iedereen -en dat ongeacht geloof, afkomst en achtergrond - welkom. Zo staat de begraafplaats aan de Lichtenvoordseweg open voor al degenen die zich om welke reden dan ook geroepen voelen om hierbij aanwezig te willen zijn. Met daarbij zeker ook al die nabestaanden, waarvan de dierbaren elders in den lande of daarbuiten begraven, bijgezet, gecremeerd of uitgestrooid zijn.

De regie van deze inmiddels als een hartverwarmende bijeenkomst door het leven gaande activiteit, is in handen van de Stichting R.K. Begraafplaats Groenlo, in nauwe samenwerking met de Coöperatie Dela. Men vindt daarbij dit jaar ondersteuning van het SCC De Mattelier, dat heeft toegezegd om koffie, thee, warme chocomelk en glühwein, alsmede koeken en dergelijke aan te bieden. Een mooi gebaar waaruit nog eens de gemeenschappelijke insteek van het gebeuren blijkt.

Maar liefst duizend fakkels
Bij de te treffen voorbereidingen stelt de organisatie alles in het werk om aan iedereen aandacht te besteden. Zo worden in de week voorafgaande aan de lichtjesavond flyers verspreid en worden her en der de nodige posters opgehangen door de vrijwilligers van de begraafplaats. Over de vrijwilligers gesproken, zij zorgen er ook voor dat er op de avond zelf op de begraafplaats maar liefst duizend fakkels zullen branden, alsmede vijftig vuurpotten en vier vuurkorven staan opgesteld en dat er bouwlampen worden geplaatst bij onder andere het kruis en onder de grote bomen. Ook zal er gezorgd worden voor een tweetal kraampjes met graflichtjes, zijn er voor de aanwezige kinderen de nodige hartjes en kunnen bezoekers de beschikking krijgen over gekleurde herinneringskaartjes waarop men een boodschap kan schrijven. Bovendien wordt er gezorgd voor de aanwezigheid van een troubadour, die op ieders verzoek een willekeurig, indien gewenst persoonlijk lied zal spelen. Kortom, beheerder, bestuur en vrijwilligers gaan ervoor zorgen dat de begraafplaats voor deze avond is omgetoverd in een ontmoetingscentrum, waarbij de hoofdmoot wordt gevormd door samenzijn, troost en herinnering.

Vrijwilligers gevraagd
Namens de Groenlose begraafplaats laat Greet Hendrikse weten dat de vrijwilligers ook deze keer weer met hoge verwachtingen uitzien naar deze avond. "Niet zo verwonderlijk, want in de afgelopen jaren is gebleken dat er hiervoor in Groenlo en omgeving grote behoefte bestaat. Uit de talrijke reacties die ons bereiken, blijkt dat met name de ongedwongen sfeer waarin het allemaal plaatsvindt, erg op prijs wordt gesteld." Hendrikse laat in het verlengde hiervan niet onvermeld dat de Stichting R.K. Begraafplaats Groenlo altijd op zoek blijft naar vrijwilligers. "Door het jaar heen moet er vanzelfsprekend, en dat zeker op een omvangrijke begraafplaats als in Groenlo, veel meer werk verzet worden dan alleen de organisatie van een lichtjesavond. Iedere vorm van bereidheid om vrijwilligerswerk te verrichten, is van harte welkom. Ook al is dit laatste slechts gedurende enkele uurtjes per week het geval."

Zij die bereid zijn om een handje te helpen, kunnen zich aanmelden bij de beheerder van de begraafplaats, te bereiken onder nummer 06-29007411.

Meer berichten