Theo Helmers (rechts) en William Slotboom. Foto: Theo Huijskes
Theo Helmers (rechts) en William Slotboom. Foto: Theo Huijskes

William Slotboom in functie als voorzitter van VIOS Beltrum

Theo Helmers geeft het stokje door

Door Theo Huijskes

BELTRUM - Zondag 17 februari 2019 12.00 uur. Weliswaar voorafgaande aan de competitiewedstrijd VIOS B 1 tegen VDZ 1, maar volgens de direct betrokkenen gewoon tussen de bedrijven door, vindt op het sportpark De Sonders van de Beltrumse voetbalclub een wisseling van de wacht plaats. Het is Theo Helmers (56), die de voorzittershamer overdraagt aan zijn opvolger en leeftijdsgenoot William Slotboom (56).

"Het gaat bij deze club niet om de bestuurders, maar om alle leden, zowel spelende als ondersteunende leden. Wat wil een club als de onze namelijk zonder de belangstelling, betrokkenheid en inzet van hen? Daarom geen officieel spektakelstuk, maar een korte overdracht waarbij het informele karakter de boventoon voert", aldus Helmers en Slotboom.

Tijdens een geanimeerd gesprek met de gaande en de komende man, valt het uw verslaggever op dat beide functionarissen uit hetzelfde hout zijn gesneden. Niet alleen vanwege dezelfde leeftijd, het omarmen van de Beltrumse cultuur, de dorpsmentaliteit en het daaruit voortvloeiende naoberschap, alsmede het kunnen terugvallen op vooraanstaande functies in het bedrijfsleven of anderszins, maar ook ten aanzien van doelstellingen, die het neerzetten van een gezonde, helemaal op de toekomst afgestemde vereniging mogelijk maken. Helmers en Slotboom eenstemmig: "Wij willen niet alleen op het voetbal gefocust zijn, maar als club ook onderdeel uitmaken van de totale samenleving en door het aanreiken van verbeteringen investeren in die samenleving."

Stille krachten belangrijk maken
Theo Helmers, gehuwd, twee kinderen en in het dagelijks leven algemeen manager bij Heijmans Bouw, is in 2009 bij VIOS begonnen als jeugdvoorzitter om vervolgens in 2014 Ton Scharenborg als verenigingsvoorzitter op te volgen. "In de afgelopen tien jaar heb ik geprobeerd om iedereen aan de hand mee te nemen, iedereen bij de club te betrekken. En dan heb ik het niet over alleen getalenteerde spelers, maar over iedereen die op welke manier dan ook zijn of haar steentje bijdraagt. Ik voel mij van huis uit, beter gezegd: ik bén een verbinder. En daarbij hoort ook de opdracht om stille krachten binnen de club belangrijk te maken. Daarbij is doorslaan een taboe voor mij. Alles volgens de Beltrumse maat, gepaard gaande met veel gezelligheid en plezier. Ik zeg altijd wanneer alle leden, supporters en sympathisanten met een grijns op het gezicht het sportpark De Sonders betreden en vervolgens met een brede glimlach huiswaarts keren, doe je het als bestuur goed."

Helmers kijkt zeer tevreden terug op de afgelopen tien jaar. "In een goede samenwerking met vele anderen is de vereniging in positieve zin veranderd. Ook omdat ik in deze periode de juiste mensen om mij heen had. Namen noemen is eigenlijk ondoenlijk, maar mensen als Ton Scharenborg, Benny Krabbenborg, Marco Heutinck en Thijs te Brake zijn van wezenlijk belang voor het succes van VIOS. Allemaal een tikkeltje eigenwijs, maar gedreven en vol clubliefde. En natuurlijk mag ik de Ondergrondse, die fysiek veel mogelijk maakt, niet vergeten. Voor mij is inspireren en de samen afgesproken visie vasthouden vaak voldoende gebleken. Beltrum is en blijft aantrekkelijk. Velen, waaronder hoog opgeleiden, willen in Beltrum (komen) wonen. Sport blijft daarbij een belangrijke verbindende rol in de samenleving en dat moet iedereen binnen VIOS zich doorlopend blijven realiseren."

Gemeenschapszin groot
Alvorens William Slotboom, gehuwd en vier kinderen, tevens eigenaar/directeur van Slotboom Steenhouwers in Winterswijk, werd gevraagd om de functie van voorzitter op zich te nemen, werd er een profielschets samengesteld met daaraan gekoppeld een aantal namen. De in Winterswijk geboren Slotboom, inmiddels tien jaar woonachtig in Beltrum, werd gekozen tot de meest geschikte kandidaat en zei volmondig ja toen hij benaderd werd.

"Ik heb ruim twaalf jaar bestuursfuncties bekleed in de landelijke natuursteenwereld. Derhalve tijd voor iets totaal anders. Waarom ik deze functie aannam? Ik ben een liefhebber van de voetbalsport, alsmede van de totale organisatie rond deze volkssport. Daar komt bij dat ik Beltrum een prachtig dorp vind om te wonen. Bovendien hebben we hier te maken met een bevolking waarbij van jong tot oud de gemeenschapszin ongekend groot is. Je hoeft alleen nog maar te kijken naar alles wat er hier georganiseerd wordt. Echt ongekend!"

Slotboom wil in zijn rol als voorzitter zijn aandacht richten op de gehele vereniging VIOS, maar daarbij in het bijzonder op de jeugd. "Het is niet alleen in het bedrijfsleven het geval, maar eigenlijk binnen iedere gemeenschap en dus ook bij een voetbalclub: de jeugd is niet alleen onze toekomst maar, nog belangrijker: de jeugd is onze kracht! Ik loop nu al enkele maanden mee bij deze club. De basis van de club is goed en stabiel. Verder beschikken wij hier over een prachtig sportpark, waar veel gebeurt. Zeker wat het laatste aspect betreft, lopen wij als VIOS en dus als Beltrum voorop in de gehele regio. Je merkt derhalve ook aan alles en iedereen dat we als vereniging serieus en positief worden genomen. Het is nu de kunst om die lijn door te trekken. Dit laatste kan ik als nieuwbakken voorzitter niet alleen. Daarvoor hebben wij iedereen bij de club nodig. En dat kan in Beltrum!"

Meer berichten