Columns

Kijkjes van de Grolse stadstoren | Gaat het college de vastentijd weer invoeren?

De Torenwachter: gaat het Oost Gelres college de vastentijd weer invoeren?

Soms heb ik het idee - het is een onjuiste gedachte, maar soms heb ik het idee - dat de gemeentelijke berichten een zekere saaiheid uitstralen, beste Grollenaren. In die geest begon ik vorige week aan de gemeentelijke berichten die zo fraai in de Groenlose Gids zijn opgenomen. Het gaat altijd over vergunningen die al dan niet worden afgegeven, over beroepsmogelijkheden und so weiter. Nou niet echt zaken die het uiterste van de lachspieren vergen of zo spannend zijn dat je met trillende handen de krant leest. Maar dat was vorige week wel even anders!

De kop van het artikel deed me eerst nog denken dat het college de hakken in het zand zette, want de aanhef was 'collegeleden doen mee aan actie IkPas!' Of zaten ze verdorie in plaats van te vergaderen daar op het gemeentehuis de hele dag te kaarten? Ik Pas. Maar bij de tweede zin werd ik ineens een geheel andere kant uit gebonjourd door dat college: 'Zet ook jouw alcoholgebruik 40 dagen op pauze!'

In eerste instantie dacht ik aan een samenspanning van de gemeentelijke overheid met de geestelijke overheid, terwijl wij hier toch een scheiding van kerk en staat kennen. Dacht ik. Er was ook een foto bij geplaatst waarop een deel van het college lachend in de camera kijkt alsof er geen problemen zijn en ze zaten ook nog eens te proosten op die foto. Nee, bij nadere beschouwing zaten ze niet te proosten, maar meer te proesten van het lachen. Wellicht om hun eigen idee.

Ze willen 40 dagen gaan vasten, ze willen 40 dagen geen alcohol drinken. Het eerste wat ik dacht was, het kwam helemaal spontaan bij me op, het eerste wat ik dacht was: ze drinken dus normaliter wel, want anders hoef je niet 40 dagen (op) te passen. Da's dus niet zo mooi op al die andere dagen van het jaar. Losbandig spul, want ze gaan dus 325 dagen niet passen. Heeft het toch iets met de in onze gedachten bijna verdwenen vastentijd te maken? Komt daar de geestelijke overheid weer in beeld. Ik weet niet of die ernstige vermenging van kerk en staat door staatsrechtgeleerden van allure en formaat zal worden getolereerd. Maar gezien het lachende college zitten ze daar niet mee. Maar toen ik zo las werd ik gebeld door een bekende brouwerij. Nee, ik noem geen naam.

Of ik dat had gelezen had van dat niet drinken? Dat was toch ten hemel schreiend dat op die manier werkloosheid zou dreigen en ernstige aantasting van de financiële positie van hun werknemers. En dat grote nadeel, die catastrofe, moest geheel op het conto van het college worden geschreven. Ook de verzamelde Achterhoekse wijnboeren meldden zich; ze vonden het heel vreemd dat nu er net een ideaal wijnjaar was afgesloten en de wijn meer dan voortreffelijk was zonder dat er sprake was van een serieuze verhoging van de prijzen, het college op botte wijze de pas afsneed van al degenen die op een geheel eigen en tevens verantwoorde wijze het (wijn)glas zouden heffen.

Het gilde van whiskystokers en aanverwante pittige alcoholhoudende dranken deed ook nog een duit in het zakje. Waar bleef de vrijheid van het individu? Waarom die 19e-eeuwse beknotting van het volk met een maatregel die zowel in tijd als in effectiviteit tekortschoot?

Ik geloof dat al die groepen door het college zijn uitgenodigd om wederzijds begrip voor elkaars standpunt te krijgen.

En het zou zo zijn geëindigd dat ze zeiden: laten we er (g)een goed glas op drinken.


Torenwachter

Meer berichten