Foto:

Oogenblik na de raad

OOGenblik na de raad van 12 maart

Ook deze keer weer een zeer magere agenda, slechts twee bespreekstukken, die ook hamerstukken zouden kunnen zijn. De fractie van OOG had gelukkig wel een paar vragen voor het college.
De eerste vraag ging over de sterke vervuiling met bestrijdingsmiddelen van landerijen bij de verbouw van lelies. De gebruikte gifstoffen bedreigen land- en waterleven, weidevogels en insecten en op den duur ook de gezondheid van de burgers. Het ecologische systeem wordt door deze gifstoffen in de basis ernstig aangetast. OOG vroeg wethouder Porskamp of hij hiervan op de hoogte is en of hij hierin actie gaat ondernemen. De eerste vraag beantwoordde Porskamp positief. Bij de tweede vraag verschool hij zich achter internationale regelgeving en achter het typische VVD-standpunt dat het college niet ingrijpt in de bedrijfsvoering. Hij maakt daarmee de leefbaarheid, die dit college zo hoog in het vaandel zegt te dragen, ondergeschikt aan de gezondheid van mens en dier.
De tweede vraag ging over het verhalen van de kosten voor het opruimen van drugsafval op de eigenaar van de ruimte waar dit afval wordt gevonden, als de eigenaar hieraan niet schuldig is. Hierin volgt het college de wettelijke bepalingen.
De derde vraag van OOG ging over het bestand van de weidevogels. Ook hier verschool de wethouder zich. Nu gaf hij aan dat dit college al zoveel doet voor biodiversiteit ondanks het feit dat er geen expliciet beleid voor is, niet wordt gevoerd en ook niet zal worden opgesteld. Hij vond en vindt dat hier vooral de boeren zelf aan zet zijn. Bovendien voert hij hierover gesprekken met de belangenvereniging van de boerenstand, LTO. Opmerkelijk was wel dat dhr. Krabben van het CDA, zelf landbouwer, nog een betoog hield, waarin hij de schuld voor de afname van de weidevogels legt bij de vossen en de kraaiachtigen, die een beschermde status hebben. Dat landbouwers al helemaal niet zoveel bestrijdingsmiddelen mogen gebruiken. En dat terwijl de eerste weilanden in Oost Gelre alweer oranje kleuren. (En dat is niet vanwege de klimaatverandering.) Wethouder Porskamp was blij met dit, wat hij noemde verrijkende college van zijn coalitiegenoot. Dat wetenschappers bestrijdingsmiddelen die in de landbouw worden gebruikt als oorzaak voor de afname aangeven, omdat ze de basis van de voedselketen voor weidevogels vergiftigen en daarmee de weidevogels en hun eieren onvruchtbaar maken, daar heeft hij blijkbaar geen weet van.
Een ander punt dat nog wel een beetje tijd vergde was de samenvoeging van het openbaar onderwijs met het bijzonder onderwijs in Lichtenvoorde. In de commissie waren daar de standpunten al over ingenomen. Ondanks een gedegen pleidooi van de betrokken inspreker, dhr. Meier, bleef de raad bij de eerder ingenomen standpunten en volgt ze wethouder Bonsen en het verzoek van de betrokken schoolbesturen. Het is niet aan de gemeente om een school in stand te houden, dit is echt de verantwoordelijkheid van, in dit geval, Paraat Scholen.
Half 9 was de raadsvergadering alweer voorbij.
Tot slot toch nog een hilarische uitsmijter van de VVD. OOG-fractievoorzitter, dhr. Willering, stelde in de rondvraag de planning en de magere agenda, die het college nu al voor de zoveelste keer aan de raad aanbiedt, aan de orde. Het is eigenlijk niet de moeite waard om daarvoor naar Groenlo af te reizen en het licht in het stadhuis aan te doen. Volgens dhr. Porskamp, fractievoorzitter van de VVD, was dat, ondanks de twee agendapunten, niet het gevolg van de magere agenda maar lag het aan het efficiënt vergaderen.

Meer berichten