Het sportpark Den Elshof van S.V. Grol, dat het predicaat duurzaam moet krijgen. Foto: Theo Huijskes
Het sportpark Den Elshof van S.V. Grol, dat het predicaat duurzaam moet krijgen. Foto: Theo Huijskes

S.V. Grol wil sportpark Den Elshof verder verduurzamen

GROENLO - Sportvereniging Grol is als vooruitstrevende voetbalclub druk doende om energiebesparing te bewerkstelligen. Grol is zelf eigenaar van het sportcomplex op Den Elshof en heeft mede als gevolg daarvan jaarlijks te maken met hoge energiekosten. Met name dit laatste heeft het Grolbestuur doen besluiten om door De Groene club een energiescan te laten opstellen. De Groene Club is een initiatief van de KNVB en enkele andere sportbonden, zoals KNHB en KNLTB, om sportaccommodaties zoveel mogelijk te verduurzamen.

Door Theo Huijskes

Met name de KNVB is er veel aan gelegen om in Nederland alleen maar te kunnen beschikken over sterke clubs die financieel gezond zijn. Het nemen van duurzame maatregelen, die leiden tot het verlagen van de energierekening, draagt daaraan bij. Energie is namelijk een van de grootste kostenposten voor een club. De KNVB heeft de ambitie om ervoor te zorgen dat binnen drie jaar minimaal driehonderd voetbalclubs over een duurzame accommodatie beschikken. Eind 2017 is men gestart met een pilot, waaraan twintig voetbal-, vijf hockey-, en vijf tennisclubs uit de provincies Gelderland, Overijssel en Zuid-Holland hebben deelgenomen. De uitkomst is dat er bij deze clubs gemiddeld maar liefst 7.000 euro per club op jaarbasis kan worden bezuinigd.

'Volle clubkas en lage broeikas'
Bij Grol is op 12 maart tijdens een vergadering van SEAG (Stichting Exploitatie Accommodatie S.V. Grol) de door De Groene Club ten behoeve van de Groenlose voetbalclub opgestelde energiescan besproken. De scan - met het einddoel 'Een volle clubkas en een lage broeikas' - is op 9 januari van dit jaar op het sportpark Den Elshof uitgevoerd door energieadviseur Tim Hofman van genoemde organisatie. Volgens bestuurslid Floris Geessinck van Grol is De Groene Club aangenaam verrast door de moderne installaties en het onderhoud op en van het sportpark Den Elshof, hetgeen minder verbruik tot gevolg heeft. "Ondanks dit positieve geluid moeten er nog wel een groot aantal maatregelen worden genomen om tot een duurzaam sportpark te kunnen komen. Uit de naar aanleiding van de scan opgestelde rapportage blijkt dat Grol onder het branchegemiddelde zit voor wat betreft het elektriciteitsverbruik. Voor het verbruik van gas zit Grol er daarentegen wel boven, maar dit is verklaarbaar gelet op het grote aantal leden en het hiermee gepaard gaande gebruik van douches." Geessinck geeft aan dat maatregelen die door De Groene Club zijn aangedragen, zich op zowel elektriciteit als gas focussen. "De meest ingrijpende maatregelen zijn het overgaan op led-veldverlichting en zonnepanelen. Daarnaast zijn er een aantal 'quick wins' aangedragen. Denk in dit verband aan het vervangen van spaarlampen en conventionele tl-buizen door led-verlichting en het isoleren van leidingen in de stookhokken."

SDE+ subsidieronde
Gelet op de grote uitgaven, die het lopende seizoen gepaard gaan met het vervangen van de kunstgrasvelden op Den Elshof, hebben de Grolbestuurders besloten dat men zich op dit moment alleen gaat focussen op de quick wins uit het rapport. Geessinck: "Wel zijn wij voornemens om nog dit jaar het dak van kleedkamer 3 tot en met 9 te vervangen en tegelijkertijd beter te isoleren. Als dit gebeurd is, zullen wij in het najaar van 2019 deelnemen aan de SDE+ subsidieronde. Dit betreft een subsidie waarmee het voor grootverbruik-aansluitingen rendabel wordt om zonnepanelen te plaatsen. Een subsidie gericht op de opwekking van stroom. De behandeling van de aanvraag voor deze subsidie neemt 13 tot 26 weken in beslag. Bij toekenning hebben wij vervolgens tot anderhalf jaar de tijd om zonnepanelen te plaatsen. Tot op dit moment zijn er berekeningen gemaakt voor de situatie waarin op beide kleedkamergebouwen zonnepanelen worden geplaatst, alsmede voor de situatie waarin dit slechts op één dak gaat gebeuren. Voor welk scenario gekozen wordt, is echter nog niet bekend. Dit laatste geldt ook voor de vraag of en zo ja wanneer er wordt overgegaan op led-verlichting. Deze maatregel kent namelijk een aanzienlijk langere terugverdientijd dan de plaatsing van zonnepanelen."

Meer berichten