Columns

Kijkjes van de Grolse Stadstoren | De verkiezingen van deze week

De Torenwachter over de verkiezingen van deze week

Als jullie dit lezen, beste Grollenaren, dan hebben jullie wellicht je stem al uitgebracht voor het kiezen van de leden van Provinciale Staten en het Waterschap. Kan ook zijn dat jullie dachten: ze bekiekt 't moar met dee verkiezingen! Dat is ook een opvatting, maar niet de meest democratische, denk ik. Nu moet ik toegeven dat het stemmen op Provinciale Staten altijd weer dezelfde reacties oproept. Er staat vlak voor de verkiezingen altijd wel een groep slimme jongens of nog slimmere meisjes op die zich afvraagt wat eigenlijk het nut is van deze verkiezingen om vervolgens in één adem te roepen dat het eigenlijk een zinloze actie is.

Die ongelooflijke snelheid van de vraag stellen en haar beantwoorden verrast me telkens weer.

Je hebt ook staatsrechtgeleerden die zoals dat heet 'vraagtekens zetten' bij het nut van Provinciale Staten. Dat zijn de echte linkerds die zeggen niet: 't Is allemaal niks, maar ze zetten vraagtekens. Dan hoef je je niet direct te verantwoorden, er is altijd nog een vluchtweg.

Zelf vind ik eigenlijk de verkiezing van Provinciale Staten wat feodaals hebben omdat de dames en heren die gekozen worden vervolgens de leden van de Eerste Kamer kiezen. Blijkbaar zijn gewone mensen (nog) niet in staat die belangrijke verkiezing zelf te doen. Ik weet het: de geschiedenis spreekt nog een flink woordje mee.

Ja, over het al dan niet nut en zin hebben van het bestaan van provincies zijn heel veel boeken en wetenschappelijke artikelen geschreven en talrijke alternatieven ontwikkeld en voorgesteld. Met als uiteindelijk resultaat: we hebben gewoon de provincies nog en die zullen we ook nog wel even houden.

Wat doen die provincies eigenlijk, is dan zo'n vraag. Die vraag stellen mensen ook wel aan iemand waarvan het nut van een serieuze en zinvolle dagbesteding wordt betwijfeld. Wat doo ie veur de kost? Ook al zo'n vraag met een negatieve lading.

De provincie houdt populair gezegd de gemeenten een beetje in de smiezen, vooral als het gaat om woningbouwcontingenten en zo. Daar zit wel een logische gedachte achter want als elke gemeente maar doorbouwt dan lopen op het laatst de dakgoten van de ene gemeente in de andere. Dat is niet de bedoeling.

In Gelderland hebben we een bijzondere situatie; er is heel veel NUON-geld waarmee de provincie Gelderland barstensvol zit, maar ze mogen het niet besteden van het rijk. Het rijk maakt arm, precies!

Ik zou zeggen: NUON, Nu Of Nooit, maar zo werkt het helaas niet. Dat is verrekte ergerlijk. Het is net zoiets als dat je thuis een enorme hoeveelheid bankbiljetten op een te hoog schap hebt liggen en je kunt er niet bij.

En voor ons Grollenaren is de provincie de laatste tijd wel heel erg in beeld door de vergunning die ze kunnen of moeten afgeven voor de bouw van de mega-mestvergister hier. De actiegroep die zich daartegen verzet maakt bijna wekelijks een update. Voor ons spreekt dus in dit geval de rol van de provincie duidelijk.

En natuurlijk gaat het ook over provinciale wegen, streekvervoer en dergelijke. Maar de gekozenen bij de provincie zijn meestal nogal onzichtbaar. Ik zou zo geen lid weten, ja, een gedeputeerde, maar dan is het feest wel over. Ik las dat een statenlid zo'n 20 uur per week druk is met dit werk. Dat is nogal wat voor een bijbaan.

Als het doek straks weer is gevallen moeten al die statenleden weer bijna anoniem aan de bak. Het is te hopen dat ze voldoende motivatie vinden om in de schaduw van de politiek te werken.


Torenwachter

Meer berichten