Hans Scheinck (links) en Harry Paf op 'de elfde van de elfde' bij de  onthulling van het motto van KAPSTOK. Foto: Marcel Houwer
Hans Scheinck (links) en Harry Paf op 'de elfde van de elfde' bij de onthulling van het motto van KAPSTOK. Foto: Marcel Houwer

Uitslag enquêtes s.v. Grol en s.v. Grolse Boys helder, uitkomst nog lang niet

'Bij ons liggen shirt en naam gevoelig'

Door Henri Walterbos

GROENLO - Een nieuwe stap is volbracht in de gesprekken tussen s.v. Grol en s.v. Grolse Boys, met als inzet en uitgangspunt een fusie te bewerkstelligen tussen beide voetbalverenigingen. De enquête die beide clubs afzonderlijk van elkaar onder de eigen leden hielden heeft een helder beeld gegeven van hetgeen er leeft onder de leden van Grol en Grolse Boys.

Het koerst echter nog niet regelrecht op een fusie aan. Gevoeligheden als clubkleur, clubnaam en logo van de 'nieuwe vereniging' komen aan het licht in de uitslagen. Vanmiddag werd de uitslag wereldkundig gemaakt, met als bijschrift: "Zowel s.v. Grol als s.v. Grolse Boys hebben aan de leden een enquête voorgelegd. De besturen hebben deze week voor de eerste keer de enquête besproken en er wordt gekeken of er een gezamenlijk, concreet voorstel van gemaakt kan worden dat aan de leden voorgelegd kan worden."

Uitslag duidelijk
Voor een groot deel van de leden van beide verenigingen geldt dat ze een fusie wel zien zitten, maar ieder met zijn eigen 'kanttekeningen'. Werk aan de winkel voor beide werkgroepen en besturen. Harry Paf, voorzitter s.v. Grolse Boys, over de uitkomsten: "De uitslag bij ons is vrij duidelijk. Elf procent is tegen een fusie, en de anderen vinden het prima, maar wel onder voorwaarde dat er iets gebeuren moet met de naam en het shirt. Bij ons liggen shirt en naam gevoelig. Daar zal wat mee moeten gebeuren, zoals bij iedere fusie, vinden wij. Anders zeggen de leden bij ons dat het gewoon een overname is. Ik zie mogelijkheden op basis van de enquête," benadrukt Paf, "maar het is niet makkelijker geworden."

Verschillende enquêtes
De enquête die s.v. Grolse Boys haar leden voorlegde, verschilt enigszins van de enquête die s.v. Grol onder haar leden verspreidde. "Dat komt omdat een aantal vragen bij Grol wel van toepassing waren, maar bij ons niet," verklaart Paf. "De uitgangspunten blijven voor ons dat er iets gedaan moet worden met naam en shirt. Bij Grol ligt dit iets moeilijker, is te zien. Als je bijvoorbeeld zegt FC Grolle, of FC Groll, dat vinden wij dat prima namen. Dat zijn toch namen die heel dicht in de buurt bij de naam Grol komen."

Vervolg
De uitslagen zijn woensdagavond gezamenlijk met beide besturen besproken, inclusief s.v. Grol-bestuurlsid Noëlle Neeleman en s.v. Grolse Boys-bestuurslid Peter Grooten, die beiden deel uitmaken van de fusiewerkgroep, ieder bij hun eigen vereniging. Paf hierover: "We gaan kijken of we tot een gezamenlijk en zo concreet mogelijk voorstel kunnen komen naar de leden van beide verenigingen, wat acceptabel is voor beide en de grootste kans van slagen heeft. Ik ga hier nog niet over in detail treden over wat daarover besproken is. Daar willen we nog niet op vooruitlopen. We hebben allemaal huiswerk meegekregen waar we mee aan de slag gaan. We hebben met elkaar afgesproken om te proberen de heikele punten te ontzien om toch bij elkaar te komen, om een zo groot mogelijke kans van slagen te creëren. Als het aan het bestuur ligt dan is het morgen voor elkaar. In de categorie 30/40 jaar bij Grol zit toch wel een groep met een duidelijk voorbehoud, maar de sfeer waarin alles verloopt is goed. Het gaat in een heel open sfeer."

Eerst in eigen kring
Hans Scheinck, voorzitter van s.v. Grol wil zich niet te veel uitlaten over de resultaten van beider enquêtes: "We hebben binnenkort overleg met beide besturen. Daarna komt er wellicht een gezamenlijk bericht naar buiten. We hebben ook helemaal niets toe te voegen aan de enquête. We gaan die eerst nog in het bestuur en eigen kring bespreken. Zo staan wij er op dit moment in. Ik wil ook graag eerst reacties van de leden horen. Dat vind ik erg belangrijk, voordat wij daar een officieel standpunt over hebben."


https://svgrol.nl/nieuws/7376/resultaten-enquete-fusie-samenwerking-grolse-boys

https://svgrol.nl/UserFiles/2019/Nieuws/presentatie_enquete_extern.pdf

http://www.grolseboys.nl/nieuws/860/resultaten+enquete+sv+grol+en+grolse+boys

Meer berichten