Gerrit Boevink (geheel rechts) verzorgt een uiteenzetting over het bedrijf Huijskes-Boevink. Foto: Theo Huijskes
Gerrit Boevink (geheel rechts) verzorgt een uiteenzetting over het bedrijf Huijskes-Boevink. Foto: Theo Huijskes

Het verhaal van Huijskes-Boevink bij Grolse Sociëteit

Mannensoos viert in september het 20-jarig bestaan

Door Theo Huijskes

GROENLO - Op 6 september van dit jaar is het twintig jaar geleden dat SOOS 99 in Groenlo werd opgericht. Destijds waren het de Grollenaren Ferry Broshuis, Frans Kiens, wijlen Chris Muetstege en Hans Tops, die het initiatief namen voor een gezellig mannen-samenzijn en dat in tien van de twaalf maanden per jaar. De bijeenkomsten vinden standaard plaats op de tweede dinsdag van de maand in Grolsch Brouwhuys De Lange Gang. Het uit circa vijftig leden bestaande soosgezelschap krijgt iedere drie jaar een uit drie personen bestaand nieuw bestuur(tje), dat sedert 1 januari van dit jaar bestaat uit Jan ten Dolle (voorzitter), Peter Bruinsma (secretaris) en Harry Vennebekken (penningmeester).

Dit bestuurt zorgt er onder andere voor dat er regelmatig interessante te presenteren items aan de orde komen, alsmede dat het bezoek aan De Lange Gang gepaard gaat met een uitstapje dan wel een bedrijfsbezoek. Zo was het in de afgelopen week Gerrit Boevink, directeur van Huijskes-Boevink, die met als handleiding een powerpoint-presentatie van foto's een boeiend verhaal ter berde bracht over de geschiedenis en de huidige situatie van het bedrijf aan de Parallelweg in Groenlo, met de aanduiding 'IJzerwaren en Gereedschappen' op de voorgevel, maar door de jaren heen beter aangeduid met 'Technische Groothandel'.

De belangrijkste spil
Gerrit Boevink, zelf lid van SOOS 99, schonk de nodige aandacht aan de oprichting en voortzetting van het bedrijf. De oprichting vond in 1923 plaats en daarvoor verantwoordelijk is wijlen G.A. (Gait) Huijskes, de vader van de onlangs overleden Johan Huijskes, die het bedrijf in de Nieuwestraat van zijn vader overnam. Dat deze overname uitmondde in de basis voor wat nu Huijskes-Boevink is, heeft de onlangs op 91-jarige leeftijd overleden Huijskes met name te danken aan zijn eerder overleden, in Ankeveen geboren, echtgenote Corrie Huijskes-van Vliet. Laatstgenoemde ontpopte zich als een belangrijke, zo niet de belangrijkste spil binnen het bedrijf. Zij immers gaf Gerrit Boevink, getrouwd met haar dochter Cuni en in 1988 tot het bedrijf toegetreden, alle ruimte om de zaak een aantal jaren later over te nemen, maar belangrijker om het voort te zetten naar zijn eigen inzichten.

Goed bereikbare locatie
Sedert het begin van deze eeuw heeft het riante, van een uitgebreid assortiment voorziene bedrijf een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Gerrit Boevink daarover: "De belangrijkste veranderingen waren de nieuwbouw op een goed bereikbare locatie buiten het centrum en het kiezen voor een aansluiting bij een grote inkoopmaatschappij. Wij beschikken nu over een bedrijf dat aan alle wensen en eisen voldoet. Bovendien een schone, geen stoffige zaak met een industriële balie waarbij tevens het aspect duurzaamheid voorop staat. Een internetwinkel in combinatie met een fysieke winkel, die mede als gevolg van de inrichting en aanwezige voorraad en daarnaast een professionele webshop trots mag zijn op alleen al 2.500 bedrijfsklanten. En dit alles te runnen door circa elf vaste en vier tijdelijke medewerkers oftewel een voetbalelftal met daarnaast een viertal reserves."

Meer berichten