KansPlus informatieavond: Mentorschap en testament

OOST GELRE - De ledengroep Gelderse Achterhoek van KansPlus, het belangennetwerk van en voor mensen met een verstandelijke beperking, houdt op donderdag 25 april om 19.30 uur een informatiebijeenkomst in het Sociaal Cultureel Centrum De Mattelier, Mattelierstraat 19 in Groenlo, in zaal Hartreize op de eerste verdieping. De centrale thema's van deze avond zijn: Wanneer heeft iemand een mentor nodig in zijn leven en waarom maak je een testament?

Mensen met een verstandelijke beperking en ouderen in een zorginstelling willen samen met de naaste familie de juiste hulp en een goede ondersteuning bij de problemen in hun leven. Deze zorg moet nu, maar ook voor de toekomst goed vastgelegd worden.
Medewerking aan deze avond verlenen de heer H. Rietman van de stichting Mentorschap Overijssel/Gelderland en kandidaat-notaris mevrouw M. Peters van notariskantoor Roerdink & Stevelink in Groenlo. Zaken die aan de orde komen zijn onder andere: bewind, curatele, levenstestament, erfrecht en erfbelasting, de Wet Langdurige Zorg, schenken en schenkbelasting, lage en hoge eigen bijdrage, en reanimeren.
Zorgvragers en hun familie zijn van harte welkom, maar ook hulpverleners en belangstellenden.

Opgave vooraf wordt op prijs gesteld: tbloemenkamp@kpnmail.nl.

Meer berichten