Verwarde personen niet meer met reguliere ambulance

OOST GELRE - Verwarde personen in de Achterhoek worden niet langer met een reguliere ambulance vervoerd. Dat vertelt burgemeester Bronsvoort van de gemeente Oost Gelre. De Achterhoeks heeft sinds kort een eigen ambulance voor mensen met verward gedrag.

Door Kyra Broshuis

Het project in Oost-Nederland, waar de Achterhoek onder valt, is een proef. De deelnemende partijen houden elkaar het komende jaar op de hoogte van de ontwikkelingen. Die deelnemende partijen zijn: Witte Kruis ambulancezorg, GGNet, Politie Oost-Nederland, Zorgbelang Inclusief, GGD en zestien gemeenten. De Crisisdienst van GGNet is nauw betrokken bij het project.

Niet meer door de politie
Tot nu toe werd vaak de politie ingeschakeld voor het vervoer van deze mensen, maar dat behoort in principe niet tot het takenpakket. “Vanaf 1 april wordt het vervoer geregeld via de meldkamer van de reguliere ambulancedienst in de Achterhoek. Er worden echter geen ambulances ingezet, maar speciale voertuigen en gespecialiseerd personeel. Hiervoor hebben de Achterhoekse gemeenten afspraken gemaakt met het Witte Kruis en de GGZ Vervoersdienst.” Als iemand een strafbaar feit pleegt, wordt diegene wel door de politie vervoerd naar een politiecel.

Beoordelingskamer
Verwarde mensen werden tot nu toe met een reguliere ambulance vervoerd en dat is niet de beste manier, zo vindt men nu. Een reguliere ambulance is niet prikkelarm, de verwarde persoon kan niet volledig zittend vervoerd worden en de ambulance is herkenbaar als hulpverleningswagen, wat onnodig stigmatiserend kan werken.
De verwarde personen kwamen tot nu toe vaak in een politiecel terecht in plaats van in zogenaamde beoordelingskamer van GGNet.

Minimale herkenbaarheid
GGZ Vervoersdienst werkt met wagens met een minimaal herkenbare opdruk en getinte ramen. De wagen is er volledig op ingericht om de veiligheid van alle inzittenden, dus ook van de hulpverleners en de chauffeur, te waarborgen. De hulpverleners zijn ook niet in uniform, wat voor de verwarde personen en de omgeving wat neutraler overkomt.

Meer berichten