Leden van BV Grol volop actief in de sporthal Den Elshof. Foto: Theo Huijskes
Leden van BV Grol volop actief in de sporthal Den Elshof. Foto: Theo Huijskes

BV Grol wil voortbestaan waarborgen

Badminton heeft meer kader- en spelende leden nodig

Door Theo Huijskes

GROENLO - "De vereniging heeft het water niet aan de lippen staan, zover is het nog niet. Maar er zal wel het een en ander moeten gebeuren, wil het voortbestaan van de club op termijn niet in gevaar komen!" Dit zegt Dennis Lankhuijzen, voorzitter van de Groenlose Badminton Vereniging Grol (BV Grol). "En dan bedoel ik niet dat de vereniging bestuurlijk dan wel organisatorisch niet goed in elkaar steekt. Wij kampen momenteel alleen met een tekort aan zowel kaderleden als spelende jeugdleden. Het is daarom dat wij een brief hebben laten uitgaan naar al onze circa zeventig actieve leden met het verzoek om zich niet alleen beschikbaar te stellen voor bepaalde kaderfuncties binnen de club, maar ook om medewerking te verlenen aan de werving van nieuwe leden."

Badminton Vereniging Grol wordt opgericht in 1966 en heeft in haar beginjaren de gymzaal van de voormalige St. Aloysiusschool in de Wheme als thuisbasis. Vervolgens wordt er nog getraind en worden er ook nog wedstrijden gespeeld in de gymzaal van het R.K. Pensionaat St. Joseph, alsmede in de nieuwe gymzaal van destijds de Mulo aan de Papendijk om in de beginjaren zeventig de intrek te nemen in sporthal Den Elshof, alwaar men heden ten dage nog steeds vertoeft en dat om er met name op de woensdag te trainen en te spelen.

Gastlessen op de basisscholen
Volgens secretaris Anke op den Akker van BV Grol is het signaal dat er met betrekking tot de werving van kader- en spelende leden het nodige moet gebeuren, duidelijk aan de orde gekomen tijdens de op 3 april jongstleden gehouden jaarvergadering. "Tijdens die vergadering is er onder andere aandacht geschonken aan het verslag van de werkgroep 'Werving jeugdleden'. De in het verslag opgenomen suggesties c.q. voorstellen zijn uitstekend bedacht en geformuleerd, maar daarvoor zijn wel extra bereidwillige mensen nodig om het een en ander in de praktijk een uitvoering te geven." Wel is er inmiddels, door onder anderen Cindy Emaus, Anke op den Akker en Dennis Lankhuijzen, met veel enthousiasme een aantal gastlessen gegeven op een tweetal basisscholen. Daarbij zijn ook de nodige flyers uitgedeeld. Deze acties hebben in ieder geval al enkele nieuwe jeugdleden opgeleverd, die in ieder geval bij wijze van proef en dat geheel gratis in de maanden april en mei de badmintonsport kunnen beoefenen. "Maar ondanks dat dit alles bijzonder leuk is om te doen dan wel te organiseren, kunnen wij als bestuur niet alles zelf oppakken en hebben wij hulp en ondersteuning nodig", aldus Lankhuijzen en Op den Akker.

Van jeugdcoördinator tot pr-functionaris
Het bestuur van BV Grol is onder andere op zoek naar één op meerdere jeugdcoördinatoren. Lankhuijzen daarover: "Op dit moment vervult Annette Drupsteen wel die functie, maar wij moeten ook naar de toekomst kijken en streven hiervoor bij voorkeur naar een uit twee of drie leden bestaand groepje. Ook voor het bijhouden van de website BV Grol en het daarvoor aanleveren van stukjes, de aandacht voor de reclameborden, het sponsorbeleid en het bijwonen van overlegsituaties met bijvoorbeeld de gemeente Oost Gelre, zoeken wij een pr-functionaris. Laat het duidelijk zijn dat ook deze vereniging niet zonder vrijwilligers kan bestaan." Op den Akker laat weten dat de vereniging naast dit alles ook op zoek is naar een nieuwe trainer, te weten een trainer voor de jeugd en de woensdagavond(competitie)spelers. "Leden en ook niet-leden, die iets voor de vereniging kunnen of willen betekenen en ook zij die in eerste instantie nog een nadere toelichting willen hebben, kunnen via het e-mailadres secretaris@bvgrol.nl contact met ons opnemen."

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden