Een beeld van de Dodenherdenking 2018 in Groenlo. Foto: Theo Huijskes
Een beeld van de Dodenherdenking 2018 in Groenlo. Foto: Theo Huijskes

Dodenherdenking dit jaar met thema 'In vrijheid kiezen'

GROENLO - Zoals reeds vele jaren achtereen te doen gebruikelijk, krijgt ook dit jaar op 4 mei de Nationale Dodenherdenking in Groenlo de nodige aandacht. Naast de medewerking en inzet van verenigingen, instanties en individuele personen, is het met name het uit zes personen bestaande Groenlose comité dat veel tijd en energie investeert in de voorbereiding en uitvoering van de jaarlijkse Dodenherdenking.

Door Theo Huijskes

De herdenkingsplechtigheid in het Grolse verdient met name aandacht en waardering, omdat niet alleen ouderen maar bovenal jongeren erbij betrokken worden. Het Comité Dodenherdenking 4 mei Groenlo bestaat uit Maria Monasso (voorzitter), Sylvia Wentink (secretaris), Marianne Frank (penningmeester) en Diny Vennebekken, Tonny Koppers en Boukhiyar Taouil (bestuursleden).

Thema Dodenherdenking 2019
De voor dit jaar gekozen programmaonderdelen zijn door het comité zoveel mogelijk afgestemd op het thema van 2019. Met het thema 'In vrijheid kiezen' sluit het Nationaal Comité 4 en 5 mei aan bij de viering van 100 jaar algemeen kiesrecht. In 2019 hebben inmiddels de verkiezingen voor de Provinciale Staten plaatsgevonden en staan de Europese verkiezingen voor de deur. In dat kader staat het Nationaal Comité stil bij de waarde van de vrije, democratische rechtsstaat, het buiten werking stellen van deze rechtsstaat in de jaren 1940-1945, alsmede de verantwoordelijkheid die de Nederlanders met z'n allen dragen om de rechtsstaat én de vrijheden die daarbij worden genoten, te waarborgen. "Vanuit de vrijheid van nu kijken wij met ons allen terug op de onvrijheid van toen. Wij benadrukken de verantwoordelijkheden die onze vrijheid met zich meebrengt. Want juist onze huidige vrijheid om te kunnen en mogen kiezen, schept een verantwoordelijkheid deze vrijheid te beschermen en tevens te koesteren", aldus het Nationaal Comité.

Programma voor Groenlo
Ook dit jaar doet het Groenlose comité een extra appel op iedereen en in het bijzonder op de jeugd om aandacht te schenken aan en zich in te zetten voor de bijzondere waarde van de vrijheid, die iedereen in dit land heden ten dage geniet. De zes leden van de Groenlose organisatie willen daarmee extra benadrukken dat ook 74 jaar na de bevrijding in 1945 het aspect vrijheid nog steeds een bijzonder kostbaar, door iedereen te omarmen goed is.

Op 4 mei aanstaande wordt eenieder in de gelegenheid gesteld om van 18.00 uur tot 21.10 uur halfstok te vlaggen. Verwacht wordt dat bij zonsondergang om 21.10 uur de vlaggen worden binnengehaald. Naast organisaties en bedrijven wordt ook particulieren verzocht om deze gedragslijn te volgen. Van 19.45 uur tot 30 seconden vóór 20.00 uur luiden de klokken van de Groenlose kerken. Daarbij wordt iedereen verzocht om vanaf 20.00 uur twee minuten een plechtige stilte in acht te nemen.

's Avonds om 19.15 uur (de zaal is open vanaf 18.45 uur) worden alle slachtoffers van oorlogsgeweld, waar ook ter wereld, tijdens een herdenkingsbijeenkomst in Sociaal Cultureel Centrum De Mattelier herdacht. Iedereen is uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Aan deze bijeenkomst wordt medewerking verleend door onder andere Muziekvereniging Groenlo onder leiding van Marcel Loff, leerlingen van basisschool De Watermolen locatie Wheme, en leden van Scouting Groenlo. Voor de bijbehorende zang en muziek wordt gezorgd door Dini Huinink-Snijders, Sylvia ten Broeke, Esther Legro, Maria van der Post en Tim Ebbers.

Aansluitend aan de bijeenkomst vindt een stille tocht plaats naar het herdenkingsmonument in de pastorietuin van de RK Calixtuskerk. Hier worden bloemen gelegd. De stille tocht wordt vervolgd naar het herdenkingsmonument in het plantsoen op de locatie hoek Lichtenvoordseweg/Winterswijkseweg voor een gezamenlijke herdenkingsceremonie. Na afloop hiervan is er gelegenheid voor het leggen van bloemen.

Meer berichten