Columns

Kijkjes van de Grolse Stadstoren | Van bomen tot megavergisters

De Torenwachter: van bomen tot megavergisters: opletten!

De voorgenomen kap van bomen langs de route Ruurlo - Groenlo heeft heel wat tongen losgemaakt, er zijn hele bomen opgezet - die vallen dan hopelijk niet meer - en ik meen dat ruim 1.000 mensen hier het protest tegen de kap hebben ondertekend, beste Grollenaren.

De provincie gaat nu, zo lees ik, nader overleggen. Logisch dat mensen protesteren tegen het vellen van zo'n beeldbepalende bomenroute langs de weg Ruurlo- Groenlo. Dat zouden alle gemeenten ook moeten doen, want die weg is onderdeel van de traverse Zutphen - Winterswijk, dus er staat ons wellicht nog meer ellende te wachten.

Ik wil het nu niet hebben over die protesten hier - ik steun die protesten voor de volle 100% - maar ik wil wijzen op een volgens mij nog niet in beeld gekomen diepere achterliggende oorzaak van die voorgenomen bomenruïnering.

Eigenlijk zie ik daar in grote lijnen hetzelfde procedé ontrollen als bij de planning van de megavergister en de protesten daartegen.

Het kappen van die bomen zie ik als onderdeel van een groter beleidsplan, een plan dat de provincie al een tijd terug heeft vastgesteld; een plan ook om de natuur op een bepaalde manier in te richten, de verkeersveiligheid vanuit een bepaalde visie te bezien en daar in hoofdlijnen beleid voor op te stellen. Dat komt meestal niet in de krant omdat veel zaken die de provincie doet in stilte gebeuren. Laten we eerlijk zijn: we hebben pas de verkiezingen van Provinciale Staten achter de rug en dan vinden de meeste mensen het wel best. We zijn niet erg goed - ik zeg het nog voorzichtig - op de hoogte van de taken en bevoegdheden van de provincie en al bijna helemaal niet bekend met de plannen die ze daar uitvogelen. Die zijn vaak zeer belangrijk, maar de provincie is toch een beetje een abstracte constructie, een ver-van-mijn-bed-show. We komen er eenvoudigweg nauwelijks mee in aanraking.

Bij de provincie worden die plannen bij meerderheid vastgesteld en dan volgt later de uitvoering. Ik ken die plannen niet en jullie wellicht ook niet. Mocht iemand die toch kennen dan is-ie vast lid van Provinciale Staten en heeft-ie goed opgelet bij het vaststellen van die plannen, wat betrokkene siert!

Als de beleidsplannen eenmaal in de luwte zijn vastgesteld volgt op zekere dag de uitvoering. En pas dan komt de bevolking in aanraking met die plannen. Zo zie ik dat met die bomenkap. Er moet worden uitgevoerd, maar dat stoelt op beleid. Dat maakt het ook zo lastig om het proces eventjes terug te draaien.

Hetzelfde verschijnsel doet zich volgens mij voor bij de megavergister. Er is een landelijke wet die boeren verplicht op een bepaalde manier de mest te verwerken en dan krijg je dus vergisters van diverse vormen en alle problemen daarbij.

Daar komen dan protesten tegen, maar eigenlijk zou je al veel eerder op de barricades moeten. Maar vaak gaan zaken wat onopgemerkt en bij de uitwerking merk je het pas.

Het komt er volgens mij op neer dat we eigenlijk nog veel alerter moeten zijn. Dat is bijna onmogelijk omdat de meeste mensen ook nog werken, proberen het gezin draaiend te houden, te zorgen dat hun voetbalteam net niet degradeert, enzovoort. Dat zijn al uitdagingen genoeg en daar kan niet veel meer bij.

Het is helaas niet zo dat we hier lekker onbekommerd in een cocon kunnen zitten en kunnen zeggen: we hebben nergens wat mee te maken; ze zoeken het maar mooi uit. We zien wel op teevee hoe het allemaal in de wereld gaat.

Waakzaamheid blijft geboden.


Torenwachter

Meer berichten