Petra Sips heeft vorige week het burgerinitiatiefvoorstel 'Stop bomenkap langs N-wegen in Gelderland' aan de griffier van Provinciale Staten Gelderland overhandigd, samen met 1.823 ondersteuningsverklaringen. Foto: PR
Petra Sips heeft vorige week het burgerinitiatiefvoorstel 'Stop bomenkap langs N-wegen in Gelderland' aan de griffier van Provinciale Staten Gelderland overhandigd, samen met 1.823 ondersteuningsverklaringen. Foto: PR

Burgerinitiatief behoud bomen N-wegen overhandigd aan provincie Gelderland

RUURLO – Het burgerinitiatiefvoorstel 'Stop bomenkap langs N-wegen in Gelderland' is op dinsdag 14 mei aan de griffier van Provinciale Staten Gelderland overhandigd, samen met 1.823 ondersteuningsverklaringen.

De indieners hebben Provinciale Staten gevraagd om per onmiddellijk en onvoorwaardelijk de voorbereiding en uitvoering van alle plannen voor bomenkap langs N-wegen in Gelderland te staken. Verder verzoeken zij om het behoud van gezonde bomen als uitgangspunt voor alle toekomstig beleid te formuleren en monumentale bomen een beschermde status te verlenen. De provincie staart zich blind op obstakel vrije zones, vinden de initiatiefnemers: "Een soort grindbak als op een Formule 1-circuit. Maar er is geen enkele garantie dat wegen hierdoor veiliger worden. We verwachten het tegenovergestelde: wegen worden racebanen met eerder meer dan minder slachtoffers, juist ook onder fietsers. Wat wel zeker is, zo constateren we, is dat het provinciebeleid onherstelbare schade aan het landschap aanricht en haaks staat op het eigen klimaatbeleid van de overheid én het draagvlak daarvoor. Het beleid van de Provincie Gelderland richt zich eenzijdig op verkeerstechnische aspecten van wegen, waarbij de risico's zwaar worden overdreven en een herplantplan alle schade moet compenseren. Voor vogels, vleermuizen en insecten valt de kap van gezonde volwassen bomen niet te compenseren. En om de klimaateffecten te compenseren zouden er zeker honderd maal meer nieuwe bomen geplant moeten worden."

De initiatiefnemers staan niet alleen. Inwoners hebben massaal steunverklaringen getekend. Bekende Nederlanders als Harm Edens en Helga van Leur hebben hun zorgen geuit. Zelfs mensen die familie verloren hebben door ongevallen zeggen: "Bomen veroorzaken geen ongelukken, pak de echte oorzaken aan." Ook landelijk kunnen de plannen van de provincie niet op steun rekenen. Minister van Nieuwenhuizen en de Tweede Kamer hebben aangegeven tégen generieke kap van bomen langs N-wegen te zijn. Ook ANWB en VVN steunen deze visie.

De initiatiefnemers stellen: "De Gelderse provinciale wegen zijn helemaal niet zo onveilig als wordt gesuggereerd. Drastische maatregelen zoals de provincie propageert, zoals volledig obstakelvrije zones van 4,5 tot 6 meter langs alle N-wegen, zijn volgens de initiatiefnemers absurd en contraproductief. Wat wél werkt is een verlaging van de maximum snelheid van 80 naar 70 per uur en het aanbrengen van rammelstroken en geleiderails. We vragen om een beleid dat respect heeft voor het landschap en de natuur als uitgangspunt heeft, dat draagvlak heeft in de samenleving en niet met schijnoplossingen komt. Inmiddels zijn veel bomen in Nederland het slachtoffer van de grote en kleine wintervlinderrups, ook de bomen langs de N319. De rupsen eten de bladeren op en de bomen zien er nu vrij kaal uit. Maar ze zijn vitaal, zo heeft de Provincie vastgesteld. Wel is het voor de natuur heel hard nodig dat Vitens, Waterschap Rijn en IJssel en boeren ervoor zorgen dat het grondwaterpeil omhoog gaat en er waterbuffers worden aangelegd. Ook het geven van voeding aan bomen is belangrijk om hun weerstand tegen ziekten en plagen te verbeteren."

Het burgerinitiatief wordt gesteund door PvdA en Groen Links Berkelland, Onafhankelijken Oost Gelre, Bomenstichting Achterhoek en Stichting Mooi Groenlo.

Meer berichten