Vlnr. Ben Verhey, Jos Hoenderboom en Wim Hilgeman. Foto: Ferry Broshuis
Vlnr. Ben Verhey, Jos Hoenderboom en Wim Hilgeman. Foto: Ferry Broshuis

Verhalen over het Grols verleden nu volledig digitaal

GROENLO – Iedereen kent wel de vele boekwerken die de Oudheidkundige Vereniging Groenlo in de afgelopen reeks van jaren heeft uitgebracht. Fraai uitgevoerde historische overzichten over tal van onderwerpen die veel Grollenaren zo na aan het hart liggen. Maar sinds afgelopen maandag zijn al die verhalen en boeken ook digitaal in te zien. Tijdens een geanimeerde bijeenkomst in de bibliotheek Groenlo werd die dag de site officieel operationeel en is nu te vinden onder collectie op www.oostachterhoek.nl.

Door Ferry Broshuis

Pilot
De Oudheidkundige Vereniging Groenlo ontsluit daarmee als eerste in Gelderland haar historische artikelen via de collectie van Rozet/Bibliotheek Arnhem en de Bibliotheek Oost Achterhoek. Het is een pilotproject dat is begeleid door Rozet. Aan wethouder Jos Hoenderboom van Oost Gelre de eer om de site aan te klikken. Hij sprak voor de ceremonie al met bewondering over dit mooie initiatief waarbij een schat aan informatie nu op moderne wijze kan worden verkregen. Juist door die digitalisering zullen jonge mensen veel eerder die site ontdekken en daarmee onze mooie en bewogen geschiedenis. "Groenlo first", aldus wethouder Hoenderboom met een knipoog. Hij riep ook de woorden van een groot wijsgeer in herinnering die zei: wie zijn geschiedenis niet kent is gedoemd deze te herhalen. Maar in Groenlo kun je nu volop van die geschiedenis te weten komen, ook digitaal.

Tweesporenbeleid
Ben Verhey, voorzitter van de Oudheidkundige Vereniging Groenlo, zette in een betoog het nut van die digitalisering uiteen. Hij wees erop dat op maatschappelijk terrein de digitale wereld alsmaar verder oprukt, waarbij hij mooie voorbeelden gaf over gebruik van digitale apparatuur op diverse terreinen zoals op school, in het openbaar vervoer en ook in de persoonlijke leefwereld van iemand. Hij lardeerde dat fraai met eigen ervaringen. Maar hij wees er tevens op dat de mensen niet bang hoeven te zijn dat nu alles alleen digitaal gaat; het papieren tijdschrift blijft voor de leden beschikbaar en er zal dus sprake zijn van een tweesporenbeleid.
Het overgrote deel van de leden is boven de 50 à 60 jaar en het ledental is indrukwekkend. Op dit moment telt de vereniging 750 leden.

Ook Corine Raats, manager bij Rozet/Bibliotheek Arnhem, voerde het woord en zij wees op het belang van deze digitalisering en de voortvarendheid die vanuit de Oudheidkundige Vereniging Groenlo aan de dag werd gelegd. En er was een specialist in de persoon van Ferry Reurink aangetrokken die het digitale systeem en de mogelijkheden daarvan kwam toelichten.
Het aardige van deze middag was ook dat acteur Wim Hilgeman aanwezig was die met mooie oude verhalen uit Groenlo een ludieke bijdrage leverde en het geheel in een passende entourage zette.

Meer berichten