Vlnr. Martin Derks, Jaap Cannegieter, Rob Bongers, Johan Vollenbroek en Valentijn Wösten. De twee laatstgenoemden hebben de stichting vertegenwoordigd in de rechtszaal. Foto: Wilma van der Donk
Vlnr. Martin Derks, Jaap Cannegieter, Rob Bongers, Johan Vollenbroek en Valentijn Wösten. De twee laatstgenoemden hebben de stichting vertegenwoordigd in de rechtszaal. Foto: Wilma van der Donk

RMS wacht met start bouw tot uitspraak rechter

Eerste rechtszitting tegen mestvergister gediend

Door Kyra Broshuis

GROENLO - De eerste zitting in de rechtszaak van de Stichting Megamestvergister Groenlo Nee tegen de vergunning voor ondernemer RMS heeft afgelopen week gediend. Zoals bekend heeft de Duitse onderneming RMS plannen voor een grootschalige mestvergister op de Laarberg in Groenlo. Tegenstanders (Stichting Megavergister Groenlo Nee, Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland en onderzoeksbureau MOB) protesteren tegen het plan vanwege onder andere de schaalgrootte van de vergister. Ook bestrijdt de stichting dat de vergister duurzaam zou zijn.

Het gaat om drie vergunningen
In november vorig jaar heeft RMS de benodigde vergunningen van de provincie Gelderland binnengehaald. Daarop heeft de stichting een beroepschrift ingediend. Volgens woordvoerder Jaap Cannegieter van de protesterende stichting gaat het eigenlijk om drie zaken omdat het over drie vergunningen gaat. Ten eerste zijn verschillende belangrijke documenten ten onrechte niet ter inzage gelegd. Punt twee gaat over meerdere bezwaren tegen de Wabo-vergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Het derde punt is het bezwaar tegen de Waterwetvergunning. Het gaat om zeer specifieke en technische argumenten.

Geen Milieu Effecten Rapportage
Over de rechtszaak tot nu zegt Cannegieter: “De rechtbank had het omvangrijke dossier goed bestudeerd en kennelijk over veel aspecten ervan al een oordeel gevormd. Toch bleven er nog vele vragen. Met name het ontbreken van een MER (Milieu Effect Rapportage) gaf vele opmerkingen. Ook het kennelijk ontbreken van normen bij het Waterschap voor het lozen van giftige stoffen zoals pesticiden en antibiotica was aanleiding tot veel verbazing. Ook waren er procedurele onvolkomenheden. Deze komen echter pas aan de orde als de rechtbank besluit om verder met de procesgang te gaan. De kans is echter groot, dat de rechtbank een aantal van de vergunningen in deze vorm afwijst.”

Uitspraak binnen zes weken
Volgens agrarisch adviesbureau Van Westreenen, die de vergunningaanvraag van RMS begeleidt, mag in principe al gestart worden met de bouw van de installatie. RMS wil echter de uitspraak van de bestuursrechter afwachten. Die komt naar verwachting binnen zes weken.

Meer berichten